Introduction

WijkOntwikkelingsProgramma Annawijk ondertekend: ‘En nu samen aan de slag’

WijkOntwikkelingsProgramma Annawijk ondertekend: ‘En nu samen aan de slag’

Bewoners bouwen met gemeente en woningcorporatie woCom aan hun wijk

De kogel is door de kerk. Er kan gestart worden met de grootschalige aanpak van de Annawijk. Op donderdag 22 november is door wijkbewoners, gemeente Helmond en woningcorporatie woCom een handtekening gezet onder het WijkOntwikkelingsProgramma. Hierin staat in grote lijnen omschreven wat er de komende jaren gaat gebeuren in de wijk. Niet alleen de woningen en de woonomgeving, maar ook de leefbaarheid, gezondheid en werkgelegenheid in de wijk komen in dit uitvoeringsgerichte plan aan bod. “Nu kunnen we samen aan de slag.”

Er gaat de komende jaren het nodige gebeuren in de Annawijk. Zo gaat woningcorporatie woCom een flink aantal woningen renoveren. Ook worden er verouderde huizen gesloopt en nieuwe huizen gebouwd. Gemeente Helmond gaat aan de slag met de openbare ruimte. De bestrating wordt aangepakt, de verlichting vernieuwd en er komt meer ruimte voor groen en spelen. Ook wordt er kritisch gekeken naar de parkeerproblemen in de wijk. Onderwerpen die naar voren kwamen in de vele gesprekken met bewoners, die vertegenwoordigd worden door de Belangengroep Annawijk, De Vaart en Wijkraad Helmond Centrum.

Samen met bewoners de buurt verbeteren

In het WijkOntwikkelingsProgramma staat in grote lijnen omschreven wat er gaat gebeuren in de Annawijk. ‘’Met dit aanvalsplan gaan we samen met bewoners de buurt verbeteren,” vertelt wethouder Gaby van den Waardenburg. “We pakken de openbare ruimte aan en verbeteren ook de samenhorigheid in de Annawijk. Het gaat niet alleen om woningen (fysiek), maar ook om het leefbaar maken en houden van de wijk (sociaal-maatschappelijk). Daarnaast is er aandacht voor gezondheid en werkgelegenheid. Door op al deze vlakken stappen te zetten, wordt de Annawijk een plek waar het fijn wonen, werken en verblijven is.”

Duurzaam én betaalbaar

Mirjam Kräwinkel, directeur-bestuurder van woCom sloot zich bij haar woorden aan: “Samen gaan we aan de slag om deze mooie buurt weer haar glans terug te geven. We merken een grote betrokkenheid in de wijk en bepalen bijvoorbeeld samen met de bewoners waar nieuwe woningen gebouwd worden en hoe deze eruit gaan zien.” Daarbij staan bij de woningcorporatie, naast samenwerking, vooral betaalbaarheid van wonen en duurzaamheid centraal. “Met betaalbaarheid bedoelen we dat de woonlasten voor de huurders, dat wil zeggen huur- én energielasten, laag en dus betaalbaar moeten blijven. Ook na een grote verbouwing. We gaan veel investeren in de huurhuizen van deze wijk. Dat betaalt zich uit in energiezuinige woningen voor de bewoners.”

Fotobijschrift: v.l.n.r. Wethouder Gaby van den Waardenburg van gemeente Helmond, René van de Westerloo en Henri Swinkels van Belangengroep Annawijk, Steffan Hermans van Wijkraad Helmond Centrum, directeur-bestuurder Mirjam Kräwinkel van woCom en Berry Smits van HBV De Vaart.

Bronvermelding: Mario Coolen, Cofoto

Ondertekening WijkOntwikkelingsProgramma Annawijk