Introduction

Tennisvereniging Carolus zet flinke stappen op duurzaamheidsweg

Tennisvereniging Carolus zet flinke stappen op duurzaamheidsweg

Tennisvereniging Carolus zet flinke stappen op duurzaamheidsweg

Tennisvereniging Carolus gelegen tussen Brandevoort en Mierlo-Hout is niet alleen ambitieus als het om de sport gaat, maar ook op het gebied van duurzaamheid. In de afgelopen jaren wist de vereniging al flink te verduurzamen, en nog altijd zijn er volop nieuwe plannen. Anita van den Heuvel, voorzitter van TV Carolus vertelt hoe de vereniging de verduurzaming aanpakt binnen drie thema’s: energieneutraal, circulaire economie en gezondheid.

Energieneutraal

“Een tijd terug hebben we een energiescan laten maken. Daaruit bleek de verlichting veruit de grootste energieslurper. We hebben vervolgens zowel op de tennisbanen als in het clubgebouw de verlichting vervangen door LED. Dit was een grote ingreep, maar ons energiegebruik is dan ook met de helft gedaald. De volgende stap is dat we in 2019 zonnepanelen willen plaatsen, zodat we de benodigde energie duurzaam kunnen opwekken. Dit willen we financieren – naast subsidiëring – door o.a. participatie van sponsors en leden. Uit de bezuiniging die de zonnepanelen ons opleveren, willen we de participanten in de volgende jaren terugbetalen. Op die manier kunnen we energieneutraal én kostenneutraal werken.”

Circulaire economie

“Tijdens de uitbreiding en renovatie van ons sportpark hebben we zoveel mogelijk materialen en spullen hergebruikt of ter beschikking gesteld aan derden. Bootcamp Brandevoort heeft onze stoeptegels, oude lantaarnpalen en bankjes gekregen. Zelf hebben wij van Rabobank Helmond tafels en stoelen gekregen voor onze vergaderruimte. Onze meubels zijn vervolgens weer naar het HomeComputerMuseum gegaan. Onze grote speeltoestellen, die we niet meer kunnen plaatsen op het nieuwe park, staan nu bij TV Lissevoort in Nuenen. Ook zamelen we tennis-/sportkleding in voor de Stichting Lief Mierlo Hout. Deze stichting komt op voor minima in Helmond en omstreken. En we zamelen tennisballen in, waarbij de opbrengst gaat naar gehandicaptentennis. Zo laten we ook met kleine voorbeelden zien, dat je een verschil kunt maken.”

Gezondheid

“Duurzaamheid zit ook in gezondheid. In 2018 besteden we aandacht aan Gezond Clubhuis samen met Team Fit. Op 16 juni wordt het certificaat uitgereikt en we hopen op het hoogst haalbare namelijk goud. Dit betekent overigens niet dat er geen kroket of bitterbal meer te vinden is in ons clubhuis. Maar we zorgen ervoor dat in elke productgroep een gezond alternatief is. Onze beheerders Lia en Maarten Verhoeven zijn heel vooruitstrevend hierin. Standaard worden onze tosti’s bijvoorbeeld gemaakt van bruin brood en iedereen vindt dat oké. We krijgen veel complimenten van ouders en van bezoekers van ons park dat ze verrast zijn door het gezonde aanbod.
We steunen ook de landelijke campagne “op weg naar een rookvrije generatie” door ons park per 1 april rookvrij te maken. Rookvrij opgroeien moet vanzelfsprekend worden. In een rookvrije omgeving komen kinderen niet in de verleiding om te gaan roken en wordt meeroken voorkomen. Meer informatie en een stappenplan vind je op www.rookvrijegeneratie.nl.

Succesfactoren

“Hoe wij erin slagen om zo duurzaam te zijn? We hebben een aantal vooruitstrevende en proactieve leden. Het belangrijkste is om gewoon te gaan doen en om stap voor stap zaken op te pakken. Een vereniging draait op vrijwilligers, we kunnen simpelweg niet alles tegelijk. Maar door steeds iets op te pakken en te kijken wat een logische stap is voor onze vereniging, maken we meters. Het is ook belangrijk om de leden er bij te betrekken en goed te communiceren. Bedenk ook dat niet alles veel geld hoeft te kosten, er zijn vaak voldoende subsidies te krijgen voor duurzame initiatieven.”

“Waar het kan, proberen we ook andere verenigingen te helpen. Recent hebben we bij Rabobank een pitch gegeven over duurzaamheid en circulaire economie. We zijn uitgekozen om hieraan invulling te geven samen met Rabobank en NOC*NSF.”

Tennisvereniging van het jaar

“We krijgen vooral positieve reacties, zowel van leden als ook van anderen, zoals de gemeente, provincie en de tennisbond KNLTB. We zijn in 2016 gekozen tot Tennisvereniging van het jaar, en dat uit 1.700 tennisverenigingen. Daar zijn we vanzelfsprekend nog steeds trots op. De pijler duurzaamheid heeft daar zeker aan bijgedragen.”