Subsidies voor duurzame initiatieven

Gemeente Helmond helpt je als inwoner, ondernemer, vereniging of school graag financieel op weg als je duurzame stappen wil zetten. Goede initiatieven kunnen subsidie krijgen uit het Duurzaamheidsfonds. Ook is er subsidie mogelijk voor de aanleg van groene daken en is er een duurzaamheidslening.

Herken jij je in één van onderstaande vragen?

  • Wil jij samen met jouw buren graag een buurttuin aanleggen?
  • Heb je een goed idee voor het besparen van energie in jouw straat?
  • Heb jij als ondernemer een goed plan voor duurzame mobiliteit op het bedrijventerrein?
  • Willen jullie op school dat leerlingen zich meer bewust worden van waterbesparing?
  • Lijkt het jou een goed idee om iedereen op school of (sport)vereniging te laten helpen bij het scheiden van afval?
  • Vind jij het ook tijd dat jouw sportvereniging serieus werk maakt van energiebesparing door het toepassen van ledverlichting en zonnepanelen?
  • Wil jij jouw woning of bedrijfspand voorzien van een groen dak?

Via het Duurzaamheidsfonds, de groene daken subsidie of de duurzaamheidslening kun je een financieel steuntje in de rug krijgen.

Duurzaamheidsfonds

Via het Duurzaamheidsfonds kun je een beroep doen op een subsidie tot maximaal € 50.000. Met het fonds wil de gemeente Helmond vaart zetten achter het realiseren van de klimaatambities. Dat kan alleen als we het samen met de hele stad doen. Duurzame initiatieven en ideeën zijn dan ook meer dan welkom!
Vanuit het fonds is ook budget beschikbaar voor ondernemers die hun bedrijfsterrein willen vergroenen én voor sportverenigingen die hun accommodatie willen verduurzamen.
Meer informatie hierover en het aanvraagformulier vind je op de website van de gemeente Helmond.

Groene daken subsidie

De gemeente Helmond geeft subsidie voor de aanleg van daken die zijn voorzien van speciale beplanting, meestal in de vorm van zoden of kant-en-klare systemen die bestaan uit mossen, vetplanten (sedum), kruiden en grassen. Groene daken zijn goed voor het milieu, ze zorgen voor een betere opvang van regenwater én ze leveren kostenbesparingen op.
De gemeente Helmond vergoedt 50% van de aanlegkosten van een groen dak, tot een maximum van €25,- per vierkante meter groen dak. Lees meer over de subsidie en voorwaarden op de website van de gemeente Helmond.

De gemeentelijk subsidie kan worden aangevuld met een bijdrage van waterschap Aa en Maas voor klimaatbestendige maatregelen. Het waterschap vergoedt 30% van de kosten tot een maximum van € 5.000. Lees meer over de regeling.
In de regeling van het waterschap staat dat samenwerken verplicht is, maar je voldoet al aan deze voorwaarde als je gelijktijdig gebruik maakt van de subsidieregeling van de gemeente.

Duurzaamheidslening

Met de Duurzaamheidslening financier je energiebesparende maatregelen in en aan jouw woning. Tegen een aantrekkelijke rentekorting kun je energiezuiniger en comfortabeler wonen en draag je bij aan een beter milieu.
De duurzaamheidslening kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor zonnepanelen, een zonneboiler, warmtepomp, dakisolatie, vloer- of bodeminstallatie.
Interesse in een Duurzaamheidslening? Bekijk de informatiepagina op de website van Gemeente Helmond.

Subsidie voor klimaatbestendige maatregelen

Waterschap Aa en Maas roept inwoners, verenigingen, scholen en bedrijven op om gezamenlijk aanpassingen te doen die de omgeving klimaatbestendig maken. Het waterschap geeft subsidies aan samenwerkende initiatieven.

Lees hier meer over de Brabantse subsidieregeling voor groene schoolpleinen

Andere interessante subsidies

Subsidie of lening voor energiebesparing

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner

Dakisolatie en de mogelijkheden voor subsidie

Kan ik subsidie krijgen voor energiebesparing? Doe hier de check!

Ondernemers kunnen fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Zij gingen je voor

Verschillende inwoners, verenigingen, scholen en ondernemers gingen je al voor met initiatieven die een bijdrage uit het duurzaamheidsfonds hebben gekregen of gebruik maakten van de groene daken subsidie of duurzaamheidslening.