Introduction

Subsidie voor groen idee

Subsidie voor groen idee

Heb je al een tijd een goed idee om je wijk groener, mooier, prettiger of gezonder te maken? Maar zoek je nog financiering? Misschien dat de subsidie van Waterschap Aa en Maas dat zetje kan geven om je idee echt te kunnen realiseren.

Subsidie voor klimaatbestendige maatregelen

Samen anders doen met water en groen! Groene daken, (buurt)moestuinen, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de wijk… Het zijn allemaal goede voorbeelden van maatregelen die uw woonomgeving bestendiger maakt tegen klimaatveranderingen. Ook maken deze maatregelen uw buurt groener, mooier, prettiger én gezonder!

We hebben allemaal met de verandering van het klimaat te maken. Het regent tegenwoordig vaker en heviger maar in bebouwd gebied komen extreme hitte en droogte ook vaker voor. Samen met gemeenten nemen we al diverse maatregelen om met klimaatverandering om te gaan. Waterschap Aa en Maas roept juist ook inwoners, verenigingen en bedrijven in dorpen en steden op om gezamenlijk aanpassingen te doen die de leefomgeving klimaatbestendig maken en verbeteren. Om dit te stimuleren, verstrekken wij vanaf 1 maart 2016 subsidie aan samenwerkende initiatiefnemers.

Wat zijn de voordelen voor u?

Aanpassingen doen, kost geld. Om u financieel te helpen, verstrekken we deze subsidie. Maar uw leefomgeving klimaatbestendig inrichten, biedt nog veel meer voordelen:

  • Door maatregelen te nemen, draagt u bij aan een klimaatbestendige leefomgeving.
  • Diverse maatregelen leveren u ook in de toekomst financieel voordeel op. Bijvoorbeeld door minder gebruik van water of energie.
  • Diverse maatregelen zorgen voor een gezondere leefomgeving en/of verhogen uw woongenot. Denk aan meer groen in uw wijk of goede afwatering van uw tuin.
  • Samenwerken vergroot de betrokkenheid en sociale contacten binnen een vereniging of wijk.
  • Bent u ondernemer? Duurzaam ondernemen draagt positief bij aan uw imago.

Voorwaarden subsidieregeling

De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximum bijdrage van € 5.000,-. U krijgt de subsidie als voorschot op de oplevering van uw project, op vertoon van offertes of een deugdelijke kostenraming. Om subsidie te krijgen, moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, dus een dorpskern of stad.
  • De maatregel(en) moet(en) een blijvende verbetering zijn voor de water- en groenstructuur.
  • Het eindresultaat mag niet voor jezelf zijn. Dit betekent dat anderen óók profijt van de te nemen maatregelen moeten hebben. Je kunt de uitvoering van een project bijvoorbeeld samen met je buren oppakken, maar er zijn ook projecten waarbij een partij zoals een gemeente, stichting, vereniging of bedrijf mee financiert. Denk bijvoorbeeld aan groene daken of afkoppelprojecten van je eigen gemeente. Zo werk je samen aan hetzelfde doel. Krijg je subsidie van je gemeente? Dan voldoe je in bijna alle gevallen ook al aan de subsidievoorwaarden van het waterschap.

Interesse?

Wilt u subsidie aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in op de website van Waterschap Aa en Maas.
Daar vind u ook aanvullende informatie en veelgestelde vragen.

Stadstuin Helmond