Introduction

Start uitbetaling extra 500 Euro energietoeslag

Start uitbetaling extra 500 Euro energietoeslag

De energierekening gaat voor veel huishoudens omhoog. Niet iedereen zal deze rekening kunnen betalen. Daarom hebben mensen met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) een eenmalige toeslag gekregen. Ruim 6.000 Helmondse huishoudens hebben in april € 800,- ontvangen op hun rekening. Dat geldt voor iedereen met een uitkering via Senzer en/of een gemeentelijke inkomensverklaring.

Extra energietoeslag van 500 Euro

Begin juli 2022 heeft minister-president Mark Rutte in de Tweede Kamer gezegd dat bovenop het bedrag van € 800 nog een bedrag van € 500 komt. De gemeente Helmond is hier meteen mee aan de slag gegaan en start met de uitbetaling hiervan.
Dit betekent dat inwoners die al € 800,- hebben ontvangen, het extra bedrag van € 500,- uiterlijk in de laatste week van augustus vanzelf op de bankrekening gestort krijgen. U ontvangt hierover een brief. U hoeft dit dus niet extra aan te vragen.

Wel aangevraagd, nog geen besluit ontvangen?

Heeft u laatst een aanvraag ingediend voor de € 800,- of wilt u die nog gaan indienen? En heeft u daarover nog geen positief besluit ontvangen voor 16 augustus? Dan zult u het gehele bedrag van € 1300 in één keer ontvangen. U hoeft hiervoor dus geen extra aanvraag in te dienen.

Energietoeslag aanvragen
Heeft u geen brief ontvangen, maar denkt u wel in aanmerking te komen? Dan kunt de toeslag zelf aanvragen. Het is voor inwoners zonder gemeentelijke inkomensverklaring mogelijk om een aanvraag in te dienen via de website van de gemeente. Ga dan naar www.helmond.nl/energietoeslag. Daar vindt u ook meer informatie over de voorwaarden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de energietoeslag op www.helmond.nl/energietoeslag. Of kijk hier op voor meer tips om energie te besparen.

Als u een brief over de energietoeslag heeft ontvangen, kunt u ook gratis energiebesparende producten aanvragen. Ook kunt u gratis advies krijgen van een energiebespaarcoach bij u thuis. Ga hiervoor naar  www.energiehuisslimwonen.nl/helmond.