Introduction

Schoner van A naar B

Schoner van A naar B

“Met Van den Broek Logistics waren we direct betrokken bij het Helmonds Energieconvenant (HEC) van Stichting Bedrijventerreinen Helmond. Belangrijkste doel: 10% besparen binnen afzienbare tijd. Deelname aan het convenant zorgt voor een stok achter de deur. Je wordt actief gestimuleerd om ook echt goede keuzes te maken waardoor je dat doel bereikt. In ons geval niet alleen besparingen op het gebied van CO2-uitstoot binnen ons wagenpark, maar ook van onze bedrijfsgebouwen. Hoe kunnen onze twee nieuwe hoogbouwloodsen het verschil maken? Het vraagt investeringen op korte termijn, maar die verdien je terug. Ook voor goed advies kunnen we altijd terecht bij het Helmonds Energieconvenant. Er zijn veel cowboys op de markt en dan is het fijn dat je een klankbord hebt met goede raad. Nog even los van de lessen van andere participerende bedrijven! We leren van elkaars best practices op HEC-dagen, waarbij we samen kijken naar een groenere toekomst. Ook daar is het convenant voor bedoeld.  Met de Versnellingsagenda kunnen we nu echt gaan versnellen en ik hoop dat nog veel meer bedrijven zich gaan aansluiten.”

Verantwoordelijk voelen

“Wij zitten we in een sector waarbij we veel uitstoot genereren. Met tachtig wagens op de weg weet je dat je per definitie vervuilt. En daar moet je iets mee, zeker als familiebedrijf dat verantwoord ondernemen al vijftig jaar hoog in het vaandel heeft staan. Hoe kunnen we zuiniger en schoner van A naar B? We zien dat fabrikanten van vrachtwagens de noodzaak ook steeds beter zien. De motoren worden steeds schoner. Ons bedrijf investeert in zijn wagenpark, we omarmen innovaties zoals de motor en uitlaatsystemen in milieucategorie 6. Het hoogst haalbare op dit moment. Zo leveren we een bijdrage die ertoe doet. Maar denk ook aan onze LZV’s, de Lange Zware Voertuigen. We lopen voorop in het land met onze 9 LZV’s, waarbij we meer kunnen vervoeren terwijl de uitstoot gelijk blijft.”

Iedereen betrokken

“Duurzaamheid is belangrijk, dat voel je overal bij ons. Onze stuurgroep MVO bestaat uit medewerkers uit alle geledingen van de organisatie. Toen we de oproep plaatsen, was er veel animo. En het is mooi om te zien hoe we echt samen stappen zetten. Dat we het MVO Prestatieladder Niveau 3-certificaat hebben gekregen in november, is echt een prestatie van ons allemaal. Duurzaam moet nooit een speeltje van de directie zijn. Dan ga je echt voorbij aan het doel.”

Vruchtbare samenwerkingen

“Ik vind het echt fantastisch wat er hier in Helmond gebeurt. Dat wij op de Automotive Campus voorop lopen, zelfs wereldwijd, is uniek. Daarom hebben we altijd veel samengewerkt. Waar mogelijk nemen we deel aan pilotprojecten Slimme Mobiliteit, zoals het project Freilot (realiseren van betere doorstroming van het verkeer, en dus minder uitstoot). We brengen elkaar verder in Helmond, met spannende, vruchtbare samenwerkingen.”

Audrey van den Broek, KAM-coördinator Van den Broek Logistics

Schoner van A naar B