Introduction

Regionale keuzes in energie

Regionale keuzes in energie

Zonnepanelenveld

In onze regio willen we meer duurzame energie en minder aardgas gebruiken. Dat is beter voor het klimaat. Als Helmond timmeren we al een aantal jaren aan de weg naar een duurzame toekomst. Samen met inwoners, bedrijven, scholen en verenigingen werken we aan duurzame projecten en initiatieven. Je vindt ze terug op www.allelichtenopgroen.nl

Als gemeente werken we ook samen met 20 andere gemeenten, in de Metropoolregio Eindhoven. Samen kunnen we grotere stappen zetten en bedenken we hoe we Zuidoost-Brabant duurzamer kunnen maken. Dit doen we samen met de provincie, twee waterschappen, de netbeheerder en verschillende belanghebbenden. Hoe we dat willen doen, beschrijven we in de Regionale Energiestrategie (RES)

Concept Regionale Energiestrategie

In het eerste concept van de RES staat dat we in de komende jaren veel energie willen besparen. Bijvoorbeeld door goed te isoleren. Want hoe minder energie we nodig hebben, hoe minder we ook hoeven op te wekken. Daarnaast kijken we naar maatregelen die relatief eenvoudig zijn. Denk aan zonnepanelen op daken van bedrijven. In de RES staan ook de gebieden waar windmolens en zonnevelden geplaatst zouden kunnen worden. We gaan onderzoeken welke locaties geschikt zijn.
We willen als regio in 2r030 samen twee terawattuur aan duurzame energie bijdragen aan het nationale Klimaatakkoord. Ter vergelijking: één terawattuur is zo’n 2.500 voetbalvelden vol met zonnevelden.

Kijk voor meer informatie op

Ontwikkelingen in Helmond

Specifiek voor Helmond werken we aan een Visie Zonnevelden voor de inpassing van zonnevelden in onze gemeente. Deze wordt in juni besproken in de gemeenteraad. Ook ontwikkelen we een Transitie Visie Warmte, waarbij de aanpassing van het warmtenet een belangrijk onderdeel is.  Daarnaast zetten we in op gedragsverandering om energie te besparen en heeft de gemeente een voorbeeldrol met de ontwikkeling van een duurzaam Huis voor de stad.