Introduction

Programma Energiehuis Helmond augustus t/m oktober 2020

Programma Energiehuis Helmond augustus t/m oktober 2020

Logo Energiehuis Helmond

Door de versoepeling van de coronamaatregelen worden in het Energiehuis Helmond ook weer thema-avonden georganiseerd. Hierbij worden de veiligheidsvoorschriften in acht genomen. Zo is vanwege de 1,5 meterregel het aantal bezoekers per bijeenkomst beperkt. Daarom is het noodzakelijk je aan te melden voor een bijeenkomst. Dat doe je via de website: www.energiehuishelmond.nl.

Toelating vindt plaats op volgorde van aanmelding. Als het aantal aanmeldingen groter is dan toegestaan, dan wordt een tweede avond over het betreffende thema georganiseerd.

Programma (zie ook de website voor verdere informatie):

Dinsdag 18 augustus              Elektriciteit opwekken met zonnepanelen
Donderdag 20 augustus         Warmte opwekken met warmtepompen

Maandag 7 september           Energie besparen door te isoleren
Donderdag 10 september      Warmte opwekken met warmtepompen
Maandag 14 september         Elektriciteit opwekken met zonnepanelen
Donderdag 17 september      Energie besparen door te isoleren
Dinsdag 29 september           Gebruik warmtebeeldcamera om warmtelekken op te sporen

Maandag 5 oktober                Energie besparen door te isoleren
Donderdag 8 oktober             Oriënteren op verduurzamen
Maandag 12 oktober              Een plan maken om een woning vergaand te verduurzamen
Donderdag 15 oktober           Reserveavond
Maandag 26 oktober              Aanpak verduurzaming Helmond (samen met de Gemeente)
Donderdag 29 oktober           Reserveavond

Plaats:             Energiehuis Helmond, Torenstraat 3 te Helmond
Tijd:                 Alle avonden beginnen om 19:30 uur
Aanmelden:    Via de website: www.energiehuishelmond.nl

Spreekuren
Vanaf 19 augustus kun je op woensdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag telkens van 13.00 uur tot 15.00 uur, evenals op zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 13.00 uur in het Energiehuis terecht voor een persoonlijk gesprek over mogelijkheden van energiebesparing en verduurzaming van je huis. Ervaring leert dat ieder gesprek al gauw 1,5 uur in beslag neemt. Ook daarom geldt: van tevoren aanmelden via de website www.energiehuishelmond.nl of mail.

Alle diensten zijn gratis en worden gesubsidieerd door de Gemeente Helmond.