Privacybeleid

Privacyverklaring

De bescherming van persoonlijke gegevens van onze relaties en websitebezoekers staat bij Alle Lichten op Groen hoog in het vaandel. Lees hier hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

1. Privacybescherming

 • Alle Lichten op Groen vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van relaties en bezoekers van de website van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 • Alle Lichten op Groen gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van relaties en bezoekers van de website. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer:
  • een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of
  • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Alle Lichten op Groen en de persoon in kwestie; en/of
  • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
  • na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende persoon.
 • Alle Lichten op Groen houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

 • Alle Lichten op Groen legt uw persoonsgegevens vast om u te informeren over voor u relevante activiteiten, producten en diensten van Alle Lichten op Groen .
 • Als u inzage wilt hebben in uw gegevens, daarin wijziging wilt aanbrengen of deze (deels) wilt laten verwijderen kunt u dit doorgeven via info@allelichtenopgroen.nl.
 • Ook vragen of klachten over ons privacybeleid kunt u via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.

3. Gegevensverwerking van websitebezoekers

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, houdt Alle Lichten op Groen algemene bezoekersgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina’s.