Introduction

Praat mee over de energietransitie in de Metropoolregio Eindhoven!

Praat mee over de energietransitie in de Metropoolregio Eindhoven!

U bent van harte uitgenodigd om op woensdagavond 11 maart in het Evoluon in Eindhoven mee te praten over de uitdagingen die we als Metropoolregio Eindhoven hebben om de overstap te maken naar duurzame energie.

Waarom stappen we over naar duurzame energie?

Het klimaat verandert. Fossiele brandstoffen raken op. De gevolgen hiervan op ons en onze leefomgeving beginnen steeds meer zichtbaar te worden. We krijgen te maken met steeds extremere weersverschijnselen, wateroverlast door stevige buien en extreem hete zomers. Naarmate de temperatuur stijgt, nemen die problemen toe en treffen ze meer mensen. Daar willen we wat aan doen, samen met u: inwoner, ondernemer of organisatie in de Metropoolregio Eindhoven.

Nederland heeft de ambitie om de CO2-uitstoot terug te dringen. De eerste grote stap is een CO2-reductie van 49 procent in 2030 en de tweede stap 95 procent in 2050. Dit is vastgelegd in het Nationaal Klimaatakkoord. Het doel van het Nationaal Klimaatakkoord komt voort uit de afspraken die we in Nederland hebben gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. In dit akkoord hebben 192 landen afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot twee graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

Hiervoor zijn grote veranderingen nodig in de manier waarop we onze energie opwekken en gebruiken. Er is een overgang nodig van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen en olie naar volledig duurzame energie, zoals zon- en windenergie. De zogenoemde energietransitie.

Ook als inwoner speelt u een belangrijke rol in deze transitie. U kunt al een bijdrage leveren door het isoleren van uw huis, zonnepanelen op uw dak te installeren of vaker het openbaar vervoer in plaats van de auto te nemen.

Hoe gaan we dit aanpakken?

In Nederland maken 30 regio’s een eigen strategie om aan het Nationaal Klimaatakkoord bij te dragen: een Regionale Energiestrategie (RES).

Uw gemeente hoort bij de Metropoolregio Eindhoven, in totaal 21 gemeenten. Samen met de provincie, de waterschappen en de netbeheerder onderzoeken wij de mogelijkheden:

  • Waar is ruimte om duurzame energie op te wekken en hoeveel?
  • Waar zien we mogelijkheden voor besparing van energie?
  • Wanneer is aansluiting op het energienetwerk mogelijk en wat is hiervoor nodig in termen van geld en ruimte?
  • Welke duurzame warmtebronnen zijn te gebruiken, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen?

Verder kijken we of er bij alle partijen voldoende draagvlak is en of het financieel haalbaar is.

Wie praat er mee?

De RES is niet iets van een gemeente of regio alleen. De energietransitie gaat iedereen aan. Het is naast een technische uitdaging, vooral ook een maatschappelijke, financiële en ruimtelijke onderneming. We merken namelijk allemaal wat overstappen op duurzame energie betekent voor ons wonen, werken en recreëren. Het zou echter niet eerlijk zijn als we daar alleen de lasten van ervaren. We willen graag dat inwoners en ondernemers meeprofiteren van de opbrengsten van in de regio duurzaam opgewekte energie.

We gaan graag met u in gesprek over de energietransitie.

Ontmoetingsbijeenkomst 11 maart – Evoluon Eindhoven
Daarom organiseert de Metropoolregio Eindhoven op woensdag 11 maart een bijeenkomst voor u. Daar informeren we u over de energietransitie en waar we als regio aan werken. Daarnaast kunt u in gesprek met de werkgroepen en raadsleden uit de regio.

Datum: woensdag 11 maart 2020
Locatie: Evoluon, Noord-Brabantlaan 1A, 5652 LA Eindhoven

Het programma

18.30 uur: Ontvangst
19.00 uur: Presentatie Wat is de Regionale Energiestrategie en wat doen we als regio?
19.30 uur:

  • Informatieplein: loop langs verschillende kraampjes met informatie over diverse vormen van energie, energiebesparing en subsidiemogelijkheden
  • Energiecafé: Ga in gesprek met werkgroepleden, raadsleden en energiedeskundigen over de dilemma’s van de energietransitie.

20.45 – 21.00 uur: Afronding

Hoe bereik ik Evoluon Eindhoven?

Het Evoluon is per openbaar vervoer prima te bereiken. Wij stimuleren dan ook van harte het gebruik van openbaar vervoer als de reismethode om bij het Evoluon te komen. Het station Eindhoven en Eindhoven Airport liggen beiden op 7 busminuten. De bussen vertrekken vanaf de Noordzijde van Station Eindhoven:

  • buslijn 401 (Eindhoven Airport via Meerhoven)
  • buslijn 402 (Veldhoven Sondervick)
  • buslijn 403 (Oerle)

Voor alle lijnen geldt: uitstappen bij halte Evoluon. Er vertrekt gemiddeld iedere 10 minuten een bus van Eindhoven centraal, overdag zelfs elke 5 minuten. Maak gebruik van de reisplanner OV9292 voor het beste reisadvies.

Aanmelden

Via deze link kunt u zich aanmelden.

Zonnepanelen op dak