Over Alle Lichten

Over Alle Lichten

 

Er gebeurt in Helmond veel op het gebied van duurzaamheid. De gemeente heeft een klimaatprogramma, bedrijven zijn volop bezig met duurzaam ondernemen, inwoners ontwikkelen initiatieven, verenigingen worden steeds duurzamer en scholen verwerken het thema op allerlei manieren in hun lespakketten. We doen met z’n allen veel, en er moet ook veel gebeuren om ervoor te zorgen dat we in 2035 volledig klimaatneutraal zijn!

Bekijk verschillende duurzame projecten:

Versnellingsagenda

Tijdens een grote driedaagse duurzaamheidsconferentie in juni 2015 staken veel voorlopers de koppen bij elkaar. Hun doel: verbreden, versnellen en vooral ook verbinden. Uit deze conferentie kwam de versnellingsagenda duurzaamheid voort. Een plan met vergezichten en mijlpalen, maar ook concrete doelen en acties. In optimale co-creatie met de stad: iedereen droeg zijn steentje bij. Duurzaamheid is van ons allemaal! Overal, op elk terrein, zijn er ideeën die voor een stukje bijdragen aan duurzaamheid. Ideeën die weer zorgen voor nieuwe initiatieven. Daarvoor moet je je verbeeldingskracht gebruiken. En gewoon iets uitproberen. Vooral aan nieuwe generaties zijn we verplicht nu echt nóg steviger in te zetten op het realiseren van een duurzame wereld

Alle lichten op groen!

Stel je toch eens voor wat we kunnen bereiken als we er allemaal onze schouders onder zetten… Vanaf nu gaan alle lichten op groen!