Introduction

Op weg naar klimaatbestendig Helmond

Op weg naar klimaatbestendig Helmond

wethouder Erik de Vries

Klimaatverandering. Het meest besproken onderwerp van het laatste jaar. Ook in Helmond merken we de gevolgen. Denk aan de enorme hittegolf van de vorige zomer waarbij de temperatuur opliep tot boven de 40 graden. En de droogte van de afgelopen twee zomers. Maar u herinnert zich vast ook nog wel de hoosbuien van een paar jaar geleden waarbij tunnels en kelders onderliepen en bomen omwaaiden. In de komende jaren neemt de kans op hitte, droogte en wateroverlast alleen maar toe. En daarmee ook de risico’s. Zowel voor onze leefomgeving en gezondheid als het risico op (economische) schade.

Het is dus belangrijk om onze stad weerbaar te maken tegen het veranderende klimaat. Maar dat niet alleen; we willen ook dat Helmond een prettige leefomgeving is met veel aandacht voor groen. Dat betekent dat we bij alles wat we in de openbare ruimte doen meer rekening moeten houden met het veranderende klimaat. Bij alle plannen moeten we ons afvragen wat die betekenen in het licht van hitte, droogte en wateroverlast. In de afgelopen periode is een eerste stap gezet met het uitvoeren van stresstesten. Die laten zien waar in de stad de meest kwetsbare plekken zitten. De komende tijd bespreken we met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties de gevolgen. Vinden we het bijvoorbeeld acceptabel dat een bepaalde weg een paar dagen onder water staat na een hevige bui? En zo niet, hoe lossen we dat dan op? En wat kunnen we doen om de hoge temperaturen in het centrum en op de bedrijventerreinen tijdens een hittegolf te temperen? Op dat soort vragen moeten we antwoorden vinden. Dat is niet makkelijk. Maar wél noodzakelijk, dat hebben de afgelopen zomers ons wel geleerd!

Erik de Vries
Wethouder Stedelijk Beheer, Natuur en Water
Gemeente Helmond

Lees meer in dit nieuwsbericht