Introduction

Op weg naar een groene, klimaatbestendige stad: Verslag klimaatdialoog inwoners 5 maart 2020

Op weg naar een groene, klimaatbestendige stad: Verslag klimaatdialoog inwoners 5 maart 2020

Gemeente Helmond wil werken aan een stad die klimaatbestendig is zodat we beter in staat zijn om de gevolgen van extreme weersomstandigheden (hitte, droogte, wateroverlast) op te vangen. Maar dat niet alleen, we willen dat Helmond een prettige leefomgeving is met veel aandacht voor groen. Een omgeving die uitnodigt om in beweging te komen en zo ook bijdraagt aan de gezondheid van alle Helmonders.

De weg naar een klimaatbestendig Helmond willen we samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners in de stad in slaan. Daarvoor voeren we zogenoemde klimaatdialogen. Op 5 maart ontvingen we ca. 30 inwoners in wijkgebouw De Fonkel om samen na te denken over maatregelen voor een klimaatbestendig Helmond. Tijdens de bijeenkomst zijn de uitkomsten van de stresstesten toegelicht, zijn de meningen gepeild over klimaatverandering en zijn er allerlei ideeën voor oplossingen verzameld.

In dit verslag volgt een samenvatting van de belangrijkste bevindingen.

Wilt u al wat eerste stappen zetten in uw eigen tuin? In de week van 7 t/m 13 april is het De Week van de Groene Tuin en krijgt u allerlei tips om aan de slag te gaan. Lees meer. 

Inwoners in gesprek op klimaatdialoog
Inwoners in gesprek op klimaatdialoog