Ons verhaal

Er gebeurt in Helmond veel op het gebied van duurzaamheid. De gemeente heeft een klimaatprogramma, bedrijven zijn volop bezig met duurzaam ondernemen, inwoners ontwikkelen initiatieven, verenigingen worden steeds duurzamer en scholen verwerken het thema op allerlei manieren in hun lespakketten. We doen met z’n allen veel, we gaan de goede, groene kant op!

Hoe het begon

Tijdens een grote driedaagse duurzaamheidsconferentie in juni 2015 staken veel voorlopers op het gebied van duurzaamheid de koppen bij elkaar. Hun doel: verbreden, versnellen en vooral ook verbinden. Uit deze conferentie kwam de versnellingsagenda duurzaamheid voort. Een plan met vergezichten en mijlpalen, maar ook concrete doelen en acties. In optimale co-creatie met de stad: iedereen droeg zijn steentje bij. Duurzaamheid is van ons allemaal!

Alle lichten op groen!

Vanuit die versnellingsagenda zijn allerlei projecten opgestart waar gemeente Helmond samen met vele partners in de stad zich nog steeds voor inzet. Van projecten als Nul op de meter tot Energietransitie en van Hergebruik grondstoffen tot de Helmondse Energie Community van bedrijven. Je vindt ze terug in onderstaand projectenoverzicht.
Ook Alle lichten op groen komt voort uit de versnellingsagenda met als doel om alle Helmondse inwoners, ondernemers, verenigingen en scholen te betrekken. Want stel je toch eens voor wat we kunnen bereiken als we er allemaal onze schouders onder zetten… Vanaf nu gaan alle lichten op groen!

Conferentie Duurzaamheid 2015
Duurzaamheidsconferentie 2015
Mindmap conferentie 2015

Projectenoverzicht

tekstvak

Helmondse Energie Community: Samenwerkingsverband van ondernemers voor het delen van kennis en ervaring.

Leefbaarheid:
Helmonders gezonder en gelukkiger maken door meer water en groen in de stad.

Nul op de meter:
Ultieme einddoel dat alle Helmondse woningen (nieuwbouw/bestaande bouw) net zoveel energie opwekken als ze gebruiken.

tekstvak

Helmonders betrekken:
Hele stad wordt betrokken bij de versnellingsagenda Duurzaamheid.

Hergebruik grondstoffen:
100% hergebruik van grondstoffen in Helmond.

Verlichting:
Helmond energiezuinig verlichten, zodat het wel bijdraagt aan veiligheid, zonder onnodig energieverbruik.

Energietransitie:
Heel Helmond omzetten naar duurzame vormen van energieopwekking.

tekstvak

Mobiliteit:
De uitstoot van schadelijke stoffen door het verkeer steeds verder terugdringen.

Proeftuinen: 
Helmond als proeftuin waar nieuwe producten en diensten in de praktijk getest kunnen worden.

Coördinatie:
Alle activiteiten uit de versnellingsagenda Duurzaamheid in de gaten houden en verbinden.

Bekijk hier wat jij kunt doen als:

Diverse scholen, verenigingen, ondernemers en inwoners gingen je al voor. Nieuwsgierig? Bekijk de goede voorbeelden hier!