Introduction

Online bijeenkomst over de PLANMER (milieueffectrapportage) van grootschalige zonne- en windparken in de regio!

Online bijeenkomst over de PLANMER (milieueffectrapportage) van grootschalige zonne- en windparken in de regio!

De energietransitie gaat ons allemaal aan: inwoners, ondernemers en overheden. Daarom onderzoeken wij samen waar en hoe we het best duurzame elektriciteit kunnen opwekken in Nederland. Metropoolregio Eindhoven (MRE) werkt aan een regionale energiestrategie (RES). Als onderdeel hiervan is er een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Hierin worden de milieugevolgen van de opwekking van elektriciteit met grootschalige zonne- en windparken op een objectieve manier in kaart gebracht. Op deze manier zorgt de regio dat het milieubelang een volwaardige rol speelt in de besluitvorming.

We gaan tijdens de bijeenkomst graag in op uw vragen. We informeren u over de totstandkoming van het MER en leggen uit hoe u hierop kunt reageren. Het MER ligt van 3 mei tot 14 juni ter inzage. U kunt de officiële publicatie hier vinden: https://www.brabant.nl/actueel/ter-inzages.

Benieuwd naar hoe het MER is opgezet en uitgevoerd? Wilt u meer weten over de onderzoeksprocedure en welke aspecten er zijn meegenomen? Schrijf u dan in voor deze online bijeenkomst.

Hoe ziet het programma eruit?

De bijeenkomst vindt plaats op 18 mei via Microsoft Teams. Na inschrijving krijgt u een bevestiging en later volgt de link. Het programma ziet er als volgt uit:

19:30 – 20:10 – Welkom en presentatie

20:10 – 21:30 – Q&A sessie

Wilt u deze online informatiebijeenkomst bijwonen?

Schrijf u dan in via deze link. Heeft u interesse voor het MER van de Metropoolregio Eindhoven, maar kunt u niet op bovengenoemde datum? Dan bent u van harte welkom om aan te sluiten bij één van de andere sub-regio’s op 17 of 19 mei. . Als u zich heeft ingeschreven ontvangt u ruim op tijd voor de door u gekozen bijeenkomst een inloglink.