Introduction

Onderzoek aanwezigheid Trosbosbes in de Peelvenen

Onderzoek aanwezigheid Trosbosbes in de Peelvenen

De Trosbosbes is een struik die tot vier meter hoog wordt en van oorsprong uit Noord-Amerika komt. De Trosbosbes heeft zich de afgelopen tijd enorm verspreid in en rondom natuurgebied de Peelvenen. De Trosbosbes vormt echter een gevaar voor het gebied. Daarom voert BTL in opdracht van Staatsbosbeheer een onderzoek uit naar de Trosbosbes in de omgeving van de Peelvenen (het onderzoeksgebied). Woont u in dit onderzoeksgebied? Dan kunt u een bijdrage leveren aan het onderzoek.

Gevolg van aanwezigheid Trosbosbes in de Peelvenen

De Trosbosbes is op dit moment in grote aantallen aanwezig in de Peelvenen. Deze dichtgegroeide struiken zorgen ervoor dat andere plantensoorten, en de diersoorten die daarvan afhankelijk zijn, worden verdrongen. Het gaat daarbij voornamelijk om de fertiele Trosbosbes, omdat deze variant zich makkelijk kan verspreiden door de aanwezigheid van zaden in de bessen van de plant.

Deelnemen aan het onderzoek

Het onderzoek brengt in beeld in welke delen van het gebied de Trosbosbes het meest voorkomt. Dit onderzoek draagt daarom bij aan het behoud van dit prachtige natuurgebied.

Trosbosbes
Figuur 1: Fertiele Trosbosbes herfst kleur (bron: NDFF & FlORON 2020 Willem Braam)
Trosbosbes
Figuur 2: Fertiele trosbosbes (bron: NDFF & FLORON 2020 Piet Bremer)