Introduction

Nieuwe ronde subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’

Nieuwe ronde subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’

logo Brabant geeft energie
Brabant geeft energie

Vanaf 1 augustus 2019 opent de derde ronde van de subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’. De provincie is op zoek naar projecten ‘van onderop’ die de energietransitie in Brabant aantoonbaar versnellen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de projecten innovatief, opschaalbaar en deelbaar, enthousiasmerend voor Brabanders zijn en moeten er meerdere partijen actief betrokken zijn.

Subsidie aanvragen

Deze subsidieronde loopt 1 augustus tot en met 19 september 2019. Het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor deze tender is € 1.000.000. De provincie draagt maximaal 50% van de kosten van een project, met een bijdrage van maximaal € 124.999. De subsidie wordt alleen toegekend als er geen sprake is van een andere subsidie vanuit een provinciale subsidieregeling. Zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke personen kunnen aanvragen indienen bij het subsidiebureau van de provincie. Let op dat u tijdig indient: aanvragen die eerder of later worden ingediend vallen buiten de boot.

Voor meer informatie of aanvragen zie: Subsidie Brabant geeft Energie

De Stichting 'Brabant Geeft Energie' kan u adviseren. Stel uw vraag via: brabantgeeftenergie.nl

Eerdere subsidierondes

De eerste ronde van deze subsidieregeling liep van 16 oktober tot en met 15 november 2018. Deze tender leidde tot 4 projecten die subsidie kregen. De projecten hadden uiteenlopende onderwerpen.  Van het collectief opwekken van duurzame energie bij industrieterrein en specifieke solar-oplossingen voor daken en gevels tot de ontwikkeling van een Virtueel Smart City Test Lab, zodat onderbouwd keuzes gemaakt kunnen worden. Ook het overschakelen naar tapwaterverwarming met elektrische warmtepompen in een ziekenhuis is een project dat goedgekeurd is in de eerste ronde.

In de tweede subsidieronde die liep van 1 maart tot en met 28 maart 2019 ontvingen maar liefst 9 samenwerkingen provinciale subsidie voor hun projecten, waarmee zij de Brabantse energietransitie versnellen. Ook hier weer heel gevarieerd: van het professionaliseren van nieuwe en bestaande lokale zoncoöperaties tot het maken van een energievoorziening met seizoensopslag.
Lees ook: 9 projecten ontvangen subsidie 'Brabant geeft energie'

Wijzigingen ten opzichte van 2e ronde

Ten opzichte van de tweede ronde zijn er een aantal minimale aanpassingen gedaan in de subsidieregeling. Zo is de tekst van de regeling en het aanvraagformulier verduidelijkt, geldt het minimum van 10% bijdrage in de projectkosten nu voor de samenwerkingspartners gezamenlijk en wordt de mate waarin projecten innovatief zijn meegenomen voor 5 in plaats van 10 punten.