Introduction

Natuurvriendelijk groen in Helmond

Natuurvriendelijk groen in Helmond

Bloemenveld

Gemeente Helmond wil graag stedelijk groen omvormen naar natuurlijker groen. Daarmee stimuleren we de biodiversiteit, ofwel de variatie flora en fauna. Meer variatie in bloem- en besdragende beplanting trekt ook weer meer verschillende insectensoorten aan en daarmee ook meer variatie aan vogels en amfibieën. Deze biodiversiteit is weer belangrijk voor bijvoorbeeld het verminderen van plagen zoals de eikenprocessierupsen.

Op dit moment lopen er twee projecten in de stad waarbij gekeken wordt naar het aanbrengen van kruiden- en bloementerreinen en het vervangen van de huidige beplanting door inheemse soorten. Het betreft het Peppellaantje in Helmond Noord en Wijkpark Ashorst in de omgeving van Brandevoort.

Voor de inwoners van beide wijken vinden inloopbijeenkomsten plaats waarbij de plannen rondom de groenvoorziening te bekijken zijn. U bent van harte uitgenodigd!

Peppellaantje in Helmond Noord

Voor de inwoners van Helmond-Noord houdt de gemeente Helmond een inloop-avond op
dinsdag 8 oktober in De Boerderij (Harmoniestraat 105) van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Wijkpark Ashorst (Mierlo-Hout - Brandvooort)

Voor de inwoners van Mierlo-Hout en Brandevoort houdt de gemeente Helmond een inloop-avond op
dinsdag 15 oktober in ‘t BrandPunt (Biezenlaan 29) van 18.30 uur tot 19.30 uur.