Introduction

Lezing Mohammed Chahim

Lezing Mohammed Chahim

Uitnodiging lezing “zin en onzin over rol waterstof in de energietransitie”

In de week van de duurzaamheid geeft op maandag 11 oktober Mohammed Chahim in samenwerking met het EnergieHuis en de ECHR een lezing over de European Green Deal en het opzetten van een Europese waterstofeconomie.

Mohammed Chahim is opgegroeid in Helmond waar hij ook een flink aantal jaren deel uitgemaakt heeft van de gemeenteraad. Hij studeerde econometrie in Tilburg en is daarin ook gepromoveerd. Sinds 2019 is hij lid van het Europees Parlement voor de PvdA en zet zich in Brussel in voor een rechtvaardige energietransitie. In zijn lezing wil hij ons op een toegankelijke wijze meenemen doorheen de Europese klimaatplannen en waar nu uitdagingen en kansen liggen met focus op waterstof.

Met de goedkeuring van de Europese Klimaatwet hebben alle 27 lidstaten zich gecommitteerd om ten laatste tegen 2050 van Europa een klimaatneutraal continent te maken. Om deze doelstelling te halen zal de uitstoot van broeikasgassen sterk moeten worden teruggedrongen. Europa stelt alles in het werk om deze doelstelling te halen en introduceert nieuwe wetgeving voor vele sectoren. Voor de meeste sectoren is de transitie duidelijk, bijvoorbeeld: auto’s moeten elektrisch worden, het overgrote deel van onze elektriciteit zal moet worden opgewekt uit hernieuwbare bronnen, onze gebouwen moeten beter geïsoleerd worden etc.

Maar wat met sectoren waar elektrificatie geen optie is, zoals bijvoorbeeld de zware industrie? Daar kan groene waterstof een oplossing vormen. Groene Waterstof kan fossiele brandstoffen vervangen als grondstof en in intensieve hitteprocessen. Mohammed Chahim zal hier in zijn lezing dieper op in gaan. Wat is het verschil tussen groene, blauwe en grijze waterstof? Wat doet Europa om groene waterstof te promoten? Kan Nederland transformeren van de gasrotonde van Europa naar de waterstofrotonde van Europa?
Dit en meer, kom het allemaal te weten op 11 oktober in het Speelhuis in Helmond”.

De lezing wordt georganiseerd door het EnergieHuis Slim Wonen (een samenwerkingsverband van de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren) en de ECHR (Energieclub Helmond Regio).

Als inwoners van de deelnemende gemeente kunt u zich inschrijven voor deze lezing. (Plaatsing is in volgorde van aanmelding). De toegang is gratis. De lezing vindt plaats in de theaterzaal van het Speelhuis in Helmond en start om 19.30 uur.

Aanmelden voor de gereserveerde plaatsen in verband met de organisatie uiterlijk 15 september via de website:  https://energiehuisslimwonen.nl/waterstof/

Voor vragen: neem contact op via info@energiehuisslimwonen.nl