Introduction

Gevolgen klimaatverandering in Helmond onderzocht

Gevolgen klimaatverandering in Helmond onderzocht

Het klimaat verandert. Dat merken we allemaal, ook in Helmond. Denk maar aan de enorme hittegolf van afgelopen zomer, de lange periode zonder neerslag, maar ook aan stormen en extreme regenbuien die zorgden voor ondergelopen tunnels en kelders. In de komende jaren neemt de kans op hitte, droogte en wateroverlast alleen maar toe. En daarmee ook de risico’s voor onze leefomgeving, onze gezondheid en door schade, ook onze economie. Als we niets doen, dan zijn de gevolgen ingrijpend voor mensen, dieren en planten.

We willen Helmond weerbaar maken tegen het veranderende klimaat, oftewel klimaatbestendig. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van meer groen, extra ruimte voor water en aan het opslaan van regenwater, zodat het beschikbaar is tijdens periodes van droogte. Maar dat niet alleen, we willen dat Helmond een prettige leefomgeving is met veel aandacht voor groen. Een omgeving die uitnodigt om in beweging te komen en zo ook bijdraagt aan de gezondheid van alle Helmonders.

Stresstesten

Vanuit het Rijk zijn gemeenten verplicht om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Landelijk is daarom afgesproken dat alle gemeenten, waterschappen en provincies in hun gebied zogenoemde stresstesten uitvoeren. In een stresstest wordt de ‘stress’ van extreem weer nagebootst met behulp van rekenmodellen, satellietbeelden en andere gegevens. In 2019 is voor Helmond in samenwerking met de Peelgemeenten onderzocht welke zwakke plekken in onze stad een rol spelen bij het ontstaan van hittestress, droogte, wateroverlast en overstroming.

Wat kunnen we verwachten in Helmond?

Dankzij de stresstest weten we welke gevolgen van extreem weer we kunnen verwachten in Helmond. Zo zal water op straat vaker voor komen.  Enerzijds omdat er meer water in een kortere periode valt, anderzijds omdat we in Helmond veel verharding hebben. De spoortunnels zijn een knelpunt bij forse buien. Ook kan in sommige situaties het water binnenlopen in huizen. De beken in Helmond kunnen buiten hun oevers treden, maar de laatste jaren is er al ruimte gecreëerd voor de beken waardoor er bergingscapaciteit is bij hoogwater.

Als het gaat om hitte gaan we van 7 (nu) naar meer dan 18 dagen waarbij de temperatuur oploopt tot meer dan 30◦C. Ook het aantal tropische nachten boven de 20◦C, stijgt. De hitte zorgt in het centrum én op alle bedrijventerreinen in Helmond voor hittestress. De extreme hitte geeft ook droogte. De koelste plekken in de stad zijn de plekken met groen en bomen, maar door de droogte worden deze kwetsbaar.
Klik hier voor het volledige rapport van de stresstest

Klik op de afbeelding voor de verzamelkaart van kwetsbare locaties:

Klimaatdialogen

De weg naar een klimaatbestendig Helmond moeten we samen inslaan. Daarom gaan we in gesprek met ‘de stad’ en organiseren we in het eerste kwartaal van 2020 klimaatdialogen met bedrijven, inwoners, maatschappelijke en gezondheidsorganisaties. Tijdens deze dialogen bespreken we de uitkomsten van de stresstest en de gevolgen van extreem weer. Daarnaast denken we na over maatregelen om de kwetsbaarheden te verkleinen. De informatie en ideeën die we ophalen tijdens de klimaatdialogen, werken we uit in actiepunten voor een uitvoeringsplan. Ook andere gemeenten, zoals onze buurgemeenten in de Peel, maken zo’n lokale uitvoeringsagenda. Op basis daarvan stelt de provincie Noord-Brabant een regionale uitvoeringsagenda op.

Lees meer in de column van wethouder De Vries

Kijk wat je zelf kunt doen om je omgeving klimaatbestendig te maken: