Introduction

Jongeren Klimaattop op het Dr.-Knippenbergcollege

Jongeren Klimaattop op het Dr.-Knippenbergcollege

In de week van 11 t/m 15 maart organiseerde het Knippenbergcollege een projectweek voor leerlingen van 2 Mavo, Havo en VWO. De week stond in het teken van duurzaamheid en klimaat gekoppeld aan een lesprogramma dat de leerlingen daarover volgden. Zowel microniveau kwam aan de orde (wat kan ik zelf doen om energie te besparen) en mondiale ontwikkelingen zoals broeikaseffect en klimaatverandering.

Zo bezochten de leerlingen de Gemeente Helmond en het Energiehuis Helmond. Ze brainstormden over duurzame acties voor Helmond en maakten kennis met allerlei mogelijkheden voor een duurzaam huis. Ook kregen ze een doorkijkje naar de klimaatmaatregelen in het toekomstige Havenpark.

In de video een mooie terugblik op deze Jongeren Klimaattop, wat een enthousiasme en goede ideeën!