Introduction

Jongeren aan het woord

Jongeren aan het woord

Klimaatneutraal in 2035. Op weg daarnaartoe is ernatuurlijk weinig zo belangrijk, als de wensen en meningen van de generatie die het tegen die tijd voor het zeggen heeft! De dames en heren die dan aan het roer staan van mooie ondernemingen, bezig zijn met spannende innovaties of zich laten gelden in de politieke arena. Op de foto zien we van links naar rechts Bas van Seumeren (Dr.-Knippenbergcollege), Jelle Hendriks en Zoë Vogelaar (Carolus Borromeuscollege) en Joris van Heugten (Groene Campus). Hun inbreng was waardevol en dat verdient grote complimenten!

Zoë Vogelaar

“Groen moet straks de reden zijn om naar Helmond te komen. Wij kunnen nu nog relatief weinig invloed uitoefenen, maar straks is dat natuurlijk heel anders. Daarom is het goed dat we meedoen. We zijn gedurende de drie dagen steeds enthousiaster geworden. Het heeft ons aan het denken gezet! We zijn erg druk met school, bijbaantjes en hobby’s. Daarom is er weinig tijd om echt actief bij te dragen aan een groener Helmond. Maar ik ben wel heel erg nieuwsgierig geworden. En wie weet, in de toekomst…”

Jelle Hendriks

“Het leek mij heel leuk om dit mee te maken. Nieuwe ervaringen opdoen, mensen leren kennen. Nu we zo actief met duurzaamheid bezig zijn geweest, ga je meer nadenken over wat je zelf kunt bijdragen. En dan kunnen kleine dingen al van invloed zijn.”

Bas van Seumeren

“Het is voor ons leerzaam en interessant. Duurzaamheid is belangrijk. Daar wil je graag je tijd aan besteden.”

Joris van Heugten

“Bij ons op school besteden we al best veel aandacht aan duurzaamheid, voornamelijk bij de opleiding In- & Outdoor Design (duurzaam ontwerpen op ambachtelijke wijze). Onze opleiding loopt voorop als het gaat om bijvoorbeeld het doorspoelen met regenwater, het scheiden van afval en het hergebruiken van afvalmaterialen, maar andere opleidingen binnen onze school kunnen nog flinke stappen zetten! Het mooie van dit congres? Iedereen is hier gelijk. Of je nou leerling bent of CEO van een groot bedrijf. Dat is fijn. Je kunt elkaar makkelijk aanspreken en ik hoop dat dat zo blijft. Als ze mij nodig hebben bij projecten, kunnen ze altijd bellen. En als er een nieuw congres komt, ben ik weer van de partij.”

Jongeren aan het woord