Introduction

Ja het kan! VVE legt zonnepanelen op dak appartementencomplex

Ja het kan! VVE legt zonnepanelen op dak appartementencomplex

Op het dak van het appartementencomplex van VVE Kasteel-Traverse in het centrum van Helmond liggen sinds een jaar 191 zonnepanelen. Ze wekken genoeg energie op om in het complex vrijwel alle liften, verlichting in de parkeergarage, kelderboxen en trappenhuizen, buitenverlichting voor de bushaltes, cameratoezicht, poorten, deuren, intercom en deurbellen te laten werken.
De zonnepanelen leveren de Vereniging Van Eigenaren (VVE) van het complex een besparing op van ruim € 10.000 per jaar. Daarbij besparen ze jaarlijks 21 ton CO2, wat gelijk staat aan het planten van 70 bomen.

Servicekosten blijven gelijk

Martijn van Stratum was als voorzitter van de VVE de trekker van de operatie. Hij legt uit hoe de VVE te werk is gegaan. “Van groene droom tot uitvoering kostte ons een half jaar. In onze ‘businesscase’ hoefden we slechts een kleine greep te doen uit het eigen vermogen van de VVE. Dit door een financiële meevaller bij het vervangen van de CV-ketels (we hebben direct ook maar ons gasverbruik met 30% gereduceerd door nieuwe HR-ketels te plaatsen). In de komende jaren vloeit de besparing op de energiekosten terug naar de algemene reserves en de voorziening voor onderhoud/vervanging van de zonnepanelen. De servicekosten voor de inwoners blijven hiermee gelijk. En daarbij zijn we als VVE nu grotendeels onafhankelijk van energieleveranciers, waarmee we relatief zeker zijn dat onze energiekosten niet stijgen in de komende jaren.

Discussie slechts 15 minuten

Doordat de servicekosten voor bewoners voor de korte en lange termijn gelijk blijven (incl. een gezonde financiële situatie voor de VvE), besloeg de uiteindelijke discussie bij de ledenvergadering nog geen 15 minuten. Daarmee konden we aan de slag. Dankzij onze administrateur en installatiepartner is alles heel soepel gegaan en waren de zonnepanelen niet veel later een feit.”

Tip voor VVE´s en overheden

Voor VVE’s die overwegen om ook met zonnepanelen aan de slag te gaan, heeft Martijn de volgende tip: “Wees creatief, met behoud van een gezonde financiële boekhouding. Wij hadden het geluk van een goede financiële uitgangspositie, waardoor we zelf de investering konden doen. Dat was maar goed ook, want voor VVE’s zijn er vrijwel geen subsidies voor de aanschaf van zonnepanelen.” Daarmee heeft hij direct ook een tip voor (lokale) overheden: “Ik denk dat er een wereld te winnen is als lokale overheden op creatieve (maar verantwoordelijke!) wijze samenwerken met een VVE. Veel VVE’s hebben nu niet de financiële positie om zonnepanelen aan te kunnen schaffen. Met bijvoorbeeld een renteloze lening met een looptijd van 5 jaar kun je naar mijn inschatting veel VVE’s over de streep trekken.

Belang bewoners en toekomstige generaties hand in hand

Martijn is trots op de zonnepanelen op zijn appartementencomplex. “Voor mij is het hoogtepunt van mijn voorzitterschap (ruim 7 jaar) dat het gelukt is een VVE te verduurzamen zonder 1 cent subsidie, waarbij het belang van de bewoners en de toekomstige generaties hand in hand gaan. Geen stijging van de kosten, wel een verduurzaming.”

Zonnepanelen Kasteel Traverse