Introduction

Groene vingers #3: Wat kun je doen aan groen in je eigen buurt?

Groene vingers #3: Wat kun je doen aan groen in je eigen buurt?

Helmondse tuinliefhebbers laten je zien dat een groene tuin helemaal niet moeilijk is of veel tijd kost. Ze delen graag hun tips waar je makkelijk mee aan de slag kan. Ook als je geen groene vingers hebt. In deel 3 vertelt Wim Swinkels wat hij heeft gedaan om ook meer groen in zijn eigen straat te krijgen.

Lees ook deel 1 en deel 2 met tuintips van Wim Swinkels.

Groenstrook Wim Swinkels

Wat kun je doen aan groen in je eigen buurt?

De rol van de overheid bij de vergroening van de stad en het bevorderen van biodiversiteit is erg belangrijk. Bij het ruimtelijk beleid zal bij de inrichtingsplannen ruim baan moeten komen voor de vergroening van de stad en daarmee het verbeteren van het leefklimaat in de stad. Zelf ben ik van mening dat de gemeente Helmond op dit vlak goede resultaten laat zien. Kijk bijvoorbeeld naar Dierdonk en Brandevoort, prachtige wijken waar ook het groen prominent aanwezig is. Ook het nieuwe Burgemeester Geukerspark en de herinrichting van de voorzijde van de Kasteeltuin zijn geslaagde projecten. Mooie voorbeelden van hoe groen in een goede symbiose met de woon- en verblijfsomgeving vormgegeven kan worden.

Vergroening van je buurt en de rol van de overheid

De gemeente zou verder de inwoners moeten stimuleren om meer met vergroening van de omgeving aan de slag te gaan. Dat begint natuurlijk in onze eigen tuin, maar ook wijkinitiatieven kunnen hier bijdragen aan leveren. Een bijzondere en persoonlijke ervaring in relatie met de gemeente wil ik hier graag vermelden. De groenstrook voor mijn huis vond ik erg saai, met eentonige nietszeggende struikjes. Ook qua onderhoud zag het er allemaal niet zo bijzonder fraai uit. Ik ben gaan praten met de gemeente met de vraag of ik deze groenstrook zelf zou mogen inplanten met vaste planten en grassen. Men vond dit een leuk idee, wel onder de voorwaarde dat ik zelf het onderhoud zou verzorgen. Dat heb ik gedaan en doe ik uiteraard nog steeds. Het resultaat is heel bijzonder. Nu zie je in de groenstrook een grote diversiteit aan planten en zoals op de foto hieronder is te zien zorgt deze groenstrook nu voor een verfraaiing van het straatbeeld. Ook wordt op deze manier door de verscheidenheid aan planten een bijdrage geleverd aan het bevorderen van de biodiversiteit. Heel veel mensen die mijn tuin passeren, staan stil en bewonderen de bloemenpracht. Zoiets zou je op meer plaatsen in de stad kunnen doen, dat werkt aanstekelijk. Je kunt het in buurtverband oppakken, met per straat bijvoorbeeld een soort toezichthouder. De moeite waard om te kijken of vanuit deze gedachte en dit voorbeeld nieuwe burgerinitiatieven kunnen ontstaan. De biodiversiteit en de leefbaarheid in de stad zullen er zonder meer op vooruit gaan.

Lees hier meer Groene Tuin Tips 

Groenstrook Wim Swinkels