Introduction

Groene Speelgelegenheden Plein groeit bij Vrije School Peelland

Groene Speelgelegenheden Plein groeit bij Vrije School Peelland

Groene Speelplein Vrije School Peelland

Sinds het voorjaar van dit jaar wordt al hard gewerkt aan een groen speelplein voor Vrije School Peelland. Hiermee wil de school een gezond, klimaatbestendig en groen schoolplein verbinden aan het onderwijsaanbod van de school. Verschillende uitdagende groenplekken zijn een bron van speelinspiratie voor de kinderen. De insteek van dit groene plein gaat uit van nieuwe speelgelegenheden: iets waardoor je tot zelf bedacht spel kunt komen. Zo is er een grote hoop met rotsen met een pomp waardoor er stromend water in de zandbak kan lopen. Zandkastelen, rivieren, met bruggen, overal waar zand en water bij elkaar kan komen, word ontdekt en gebruikt. Alle regenpijpen zijn van het rioolnet afgekoppeld zodat het hemelwater over het schoolterrein uitstroomt om op zijn natuurlijke weg via wadi's naar het grondwater te trekken.

Door het verwisselen van steen voor groen, kan het groene speelplein niet alleen een fysieke bijdrage leveren aan een vermindering van C02 uitstoot, maar heeft het vooral een duurzaam effect op de beleving van kinderen. De kennis van planten, bomen, insecten en dergelijke wordt voor de kinderen verhoogd, niet alleen vanuit theoretische vorming, maar ook vanuit herkenbaarheid in de speelomgeving.

De kinderen hebben ook meegeholpen aan de totstandkoming van het groene speelplein en zelfs samen een Hobbithuis gemetseld.

Groene schoolplein: stenen worden vervangen voor groen
Kinderen metselen hobbithuis
Groene schoolplein
Kinderen op groene schoolplein

Het landschap is qua graaf- en zandverplaatsingswerk grotendeels klaar en nu is aan ouders de oproep gedaan om samen met de kinderen te zorgen voor de aankleding met planten van thuis die weg mogen. Begin november worden deze in de borders geplant. Zo zet iedereen een groene voetafdruk op het eigen schoolplein!

Het groene schoolplein wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Helmond.
Klik hier voor meer initiatieven die hiervoor in aanmerking zijn gekomen.

Groene speelplein
Groene speelplein
Groene speelplein
Groene speelplein