Introduction

Groen dak aanleggen? Vraag subsidie aan!

Groen dak aanleggen? Vraag subsidie aan!

Groene daken kennen veel voordelen. Ze zijn goed voor het milieu, ze zorgen voor een betere opvang van regenwater én ze leveren kostenbesparingen op. De gemeente Helmond wil de aanleg van groene daken daarom bevorderen. Helmonders die hun dak willen voorzien van speciale beplanting, kunnen voortaan aanspraak maken op een speciale subsidieregeling. Iedereen die een groen dak wil aanleggen, kan een subsidie ontvangen van maximaal 50% van de aanlegkosten. Per jaar is € 25.000,- beschikbaar; wie het eerst komt, die het eerst maalt!

Helmond klimaatneutraal in 2035

Wethouder Paul Smeulders: “We hebben allemaal met de verandering van het klimaat te maken. De afgelopen tijd hebben we gemerkt hoe hevig de regenval kan zijn, maar in bebouwd gebied komen ook extreme hitte en droogte vaker voor. Het wordt dus steeds belangrijker om maatregelen te nemen om die klimaatverandering tegen te gaan. De gemeente Helmond heeft een ambitieuze doelstelling op dat vlak: in 2035 willen we als stad klimaatneutraal zijn! Samen met inwoners en bedrijven is daarom de Versnellingsagenda Duurzaamheid ontwikkeld, met daarin grote én kleine projecten die er samen voor moeten zorgen dat we die doelstelling ook echt gaan halen. Eén van de projecten is het stimuleren van de aanleg van groene daken.”

Duurzaam én kostenbesparend

Met ‘groene daken’ bedoelen we daken die voorzien worden van speciale beplanting, meestal in de vorm van geprepareerde zoden of kant en klare systemen. Groene daken hebben veel voordelen, zoals:

  • Het levert energiebesparing op: groene daken isoleren de bebouwing.
  • De leefomgeving wordt groener en opwarming van de stad wordt minder.
  • Er stroomt minder regenwater naar het riool: de opvang gebeurt voor een groot deel op het dak.
  • Zonnepanelen werken beter, omdat groene daken zorgen dat de panelen niet te heet worden.
  • Doordat de planten op het dak CO2 omzetten naar zuurstof daalt de CO2-concentratie.
  • De duurzaamheid van gebouwen stijgt: onderliggende dakbedekking heeft een langere levensduur.

Uitgangspunten subsidieregeling

Iedereen in Helmond die een groen dak wil aanleggen – particulieren, bedrijven én instellingen – komt in aanmerking voor een subsidie van maximaal 50% van de aanlegkosten. Per jaar wordt 25.000 euro subsidie ter beschikking gesteld. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. U kunt uw subsidie eenvoudig aanvragen via de website van de gemeente Helmond. Hier vindt u ook meer informatie over de aanleg van uw groene dak.

Extra subsidiemogelijkheden

Ook Waterschap Aa en Maas heeft een speciale subsidieregeling voor klimaatbestendige maatregelen. Op www.aaenmaas.nl vindt u daar meer informatie over; wellicht zijn er zo mogelijkheden om de kosten voor de aanleg van uw groene dak nóg verder te verlagen.

groene daken subsidie