Introduction

Green Deal Zorg Helmond/De Peel: 5 grote zorginstellingen actief en doelmatig aan de slag met duurzaamheid

Green Deal Zorg Helmond/De Peel: 5 grote zorginstellingen actief en doelmatig aan de slag met duurzaamheid

De Green Deal Zorg duurt 3 jaar en heeft als doel de milieuprestaties van de zorginstellingen te verbeteren. Met de afspraken geven partijen invulling aan de landelijke energieopgave én de gemeentelijke doelstelling om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast wordt op tal van andere gebieden gewerkt aan verduurzaming, zoals vermindering van afval, zorgvuldige keuze van vervoersmiddelen (o.a. ten gunste van de luchtkwaliteit) en bewuste inrichting van gebouwen en terreinen met het oog op de toekomst.

Hoofdrolspelers in de Green Deal zijn de zorginstellingen Combinatie Jeugdzorg, LEV groep, ORO, Savant Zorg en De Zorgboog. Op 1 juli zetten deze 5 zorgverleners hun handtekening onder de Green Deal samen met de gemeente Helmond, gemeente Asten, gemeente Someren, gemeente Deurne, gemeente Gemert-Bakel, gemeente Laarbeek, Milieu Platform Zorgsector, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en het Ministerie van EZ. De gemeenten Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek ondersteunen de deal van de zijlijn. Daarnaast zijn GGZ Oost Brabant en het Innovatiehuis De Peel betrokken bij de deal, als actief steunend partner en initiërende partner. Green Deal zorg Helmond/De Peel is ook verbonden met Green Deal Nederland ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’.

De zorgsector heeft van nature de focus op precies dat: Zorg voor de mens. Maar in deze tijd wordt het ook steeds belangrijker zorg te hebben voor de leefomgeving van de mens en zorgvuldig om te gaan met het klimaat, energie en het milieu. Inzet op deze thema’s helpt ook om grip te houden op de vaste lasten en huisvesting. Veel zorginstellingen zijn daarom aan het nadenken hoe om te gaan met duurzaamheidsvraagstukken. Ook de overheid is in dit traject betrokken, zowel stimulerend door bijvoorbeeld subsidies, als controlerend door controle en handhaving.  Met andere woorden: Doe je het niet zelf, dan komt de overheid langs en legt het op. Voor de 5 zorginstellingen uit deze Green Deal is dit laatste niet aan de orde; zij zijn proactief met het onderwerp aan de slag, dus handhaving voor de duurzaamheidsthema’s die zij oppakken, staan on hold gedurende de looptijd. Green Deal gaat er van uit dat er meer resultaat behaald kan worden met ‘willen en samenwerken’, dan met ‘moeten en controleren’.

Onder de vlag van de Green Deal worden de instellingen uitgedaagd actief aan de slag te gaan met verduurzaming. Dit is niet vrijblijvend; in het traject wordt gemonitord en geëvalueerd. De partners ontmoeten elkaar tussendoor om kennis en kunde uit te wisselen, wat een belangrijke meerwaarde vormt. Milieuplatform Zorgsector (MPZ) is hierbij een onmisbare partner als kennisbank voor de deelnemers. Eens per half jaar komen de zorgpartijen Combinatie Jeugdzorg, LEV groep, ORO Savant Zorg, de Zorgboog en GGZ Oost Brabant op uitvoerend niveau samen om ervaringen te delen en kennis op te doen op verschillende thema’s.

Kortom: Bij deze deal wint iedereen. Verspreid over het land zijn al vele Green Deals gesloten en het is de bedoeling dat ook andere regiogemeenten op termijn aan kunnen haken bij deze Green Deal. Zo kan de samenwerking en kennis van duurzaamheidsvragen bij de zorg (uiteindelijk het doel) zich als een groeiend collectief over de regio verspreiden.