Introduction

Gezamenlijke visie op duurzaam ondernemen Helmond

Gezamenlijke visie op duurzaam ondernemen Helmond

Het bedrijfsleven neemt een aanzienlijk deel van het energieverbruik en de CO2 uitstoot voor z’n rekening in Helmond. Daarnaast is het bedrijfsleven een belangrijke partner bij het streven naar een circulaire economie. Voor de verduurzamingsslag van Helmond speelt het bedrijfsleven dus een cruciale rol. Om het bedrijfsleven te stimuleren en te ondersteunen bij deze verduurzamingsslag, heeft de gemeente Helmond samen met Stichting Bedrijventerreinen Helmond, Centrummanagement en Wijkmanagement een visie ontwikkeld op duurzaam ondernemen. Met deze visie creëren we eenduidigheid over wat we onder duurzaam ondernemen verstaan. Daarnaast is afgesproken om gezamenlijk op te trekken en focus aan te brengen bij onze inspanningen om het bedrijfsleven te helpen om te verduurzamen.

Aan de slag!

De visie voorziet in een groot aantal concrete projecten en activiteiten om daadwerkelijk die verduurzamingsslag te maken. Deze projecten en activiteiten worden uitgevoerd tot en met 2021 en richten zich op ondernemingen van klein tot groot. Daarbij is flexibiliteit van groot belang. Gedurende de komende jaren zullen we ervaren wat wel en niet goed werkt, waar accenten verschoven moeten worden en waar eventueel nieuwe inspanningen noodzakelijk zijn. Daarom evalueert de gemeente met het georganiseerd bedrijfsleven jaarlijks de voortgang. Op deze manier blijven we gezamenlijk de juiste dingen doen met de grootste impact.

De visie is te vinden via de volgende link

Gezamenlijke visie op duurzaam ondernemen Helmond