Introduction

Geslaagde conferentie Alle Lichten op Groen 2016

Geslaagde conferentie Alle Lichten op Groen 2016

De tweede editie van de conferentie Alle Lichten op Groen is een feit. Op 30 juni blikten zo’n 120 deelnemers in Hotel Fitland terug op de resultaten van het afgelopen jaar, en keken ze vooral vooruit naar nieuwe plannen, nieuwe ideeën en nieuwe acties. Een creatieve, inspirerende én productieve dag!

De oogst van afgelopen jaar

De zaal zat weer vol, op 30 juni. Zo’n 120 deelnemers hadden een dag in hun agenda vrijgemaakt om samen plannen te maken op weg naar een klimaatneutrale stad. Veel deelnemers waren oude bekenden: ze waren ook vorig jaar al op de conferentie aanwezig. Maar er waren ook nieuwe gezichten bij, en dat is heel mooi, want we hebben alle hulp hard nodig. De deelnemers keken in de ochtend terug op het resultaat van het afgelopen jaar. Geertje de Kort, programmanager Duurzame en Gezonde Stad van de gemeente Helmond, liet zien wat er al allemaal gerealiseerd is. En hoewel het altijd sneller en beter kan, is die eerste oogst zeker niet gering. Binnen alle thema’s zijn diverse projecten gerealiseerd. Van de Green Deal Geothermie tot een jongerenklimaattop, en van een pilot met afvalscheiding op basisscholen tot de bouw van Nul op de Meter woningen. Bovendien wordt er een nieuw thema aan de Versnellingsagenda toegevoegd: het thema ‘gezondheid’ mag natuurlijk niet ontbreken als we praten over een duurzame, toekomstbestendige stad.

Helmond kantelt!

“We leven niet in tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk”, aldus Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid. Met zijn prikkelende, uitdagende bijdrage nam hij de aanwezigen mee in de grote veranderingen die op dit moment in onze maatschappij gaande zijn. Op economisch vlak, maar vooral ook op het gebied van onze energievoorziening. Zijn conclusie: een béétje sneller is niet genoeg. Het moet TIEN keer sneller! En dat kan ook – als we maar willen. Als er maar genoeg friskijkers en dwarsdenkers zijn, kan Helmond kantelen. Want, zo sloot Rotmans af: “Iedereen zei dat het onmogelijk was. Totdat er iemand langs kwam, die dat niet wist.”

Nieuwe ideeën voor een klimaatneutrale stad

Dat een dag samen brainstormen uiteindelijk ook concrete vruchten afwerpt, werd op het eind van de middag ook dit keer weer bewezen. Naast alle waardevolle ideeën die in de loop van de dag al op de diverse posters geschreven zijn, werd een twintigtal gloednieuwe projecten benoemd, en committeerden veel deelnemers zich aan verschillende projecten. Zo gaat er werk gemaakt worden van een energiehuis en een duurzame ‘concept store’ in leegstaande panden in het centrum. Het initiatief Helmond Kantelt wordt opgestart, in navolging van Jan Rotmans’ beweging Nederland Kantelt. Het project ‘de Helmondse windmolen’ wordt opgepakt. Er komt een projectplan energietransitie. En er wordt een ‘landmark’ ontwikkeld voor alle grote toegangswegen, zodat iedereen die de stad binnenrijdt, ziet dat Helmond écht werk maakt van duurzaamheid. De komende tijd zullen deze en andere projecten meer vorm krijgen. Natuurlijk krijgen ze straks ook een plek op deze website.

Conferentie Alle Lichten op Groen 2016
Conferentie Alle Lichten op Groen 2016