Introduction

Gescheiden afvalinzameling TV Carolus

Gescheiden afvalinzameling TV Carolus

Betrokkene: TV Carolus. Stond er in het verleden een grijze container voor al het afval op het park van Tennisvereniging Carolus, nu staan er vier nette, ondergrondse containers. TV Carolus zamelt het afval voortaan gescheiden in. Op het park zijn dubbele afvalbakken geplaatst voor plastic/metaal/drankkartons en restafval. Daarnaast scheiden de beheerders van het clubhuis het glas en papier.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De tennisvereniging neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en vindt het niet meer van deze tijd om al het afval op één hoop te gooien. Naar de jeugd toe is het niet meer uit te leggen dat je overal je plastic flesje in een aparte bak gooit, maar bij de sportvereniging niet. Om hergebruik van de flesjes te stimuleren, staat er op het park van TV Carolus een watertap waar een flesje snel gevuld is met fris water.

Door afval gescheiden in te zamelen, draagt TV Carolus bij aan hergebruik van bestaand materiaal. Gescheiden inzameling is goedkoper, ook doordat het afvalinzamelingsbedrijf de containers pas leegt als ze vol zijn. Hierdoor zal het een kostenbesparing opleveren voor de vereniging en het is duurzamer omdat er minder vervoersstromen nodig zijn om het afval op te halen.

Financiering

Het afval van een sportvereniging wordt gezien als ‘bedrijfsafval’ en is voor een vereniging een kostbare aangelegenheid. Voor de plaatsing van de ondergrondse containers en aanschaf van de dubbele afvalbakken is een subsidie ontvangen uit het duurzaamheidsfonds. Het resterende deel is uit eigen middelen betaald.

Ontwikkelpunten en resultaten

De ondergrondse containers zijn in december 2016 geplaatst en de afvalbakken in februari 2017. De afvalbakken zijn voorzien van stickers, waardoor het voor iedereen duidelijk is welke bak voor plastic/metaal/drankkartons is en welke voor het restafval. Na de voorjaarscompetitie verwacht de vereniging te kunnen zeggen wat de resultaten zijn van de gescheiden afvalinzameling.

Tip

Voor andere sportverenigingen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen en afval gescheiden willen inzamelen, adviseert TV Carolus om wat tijd te nemen voor de voorbereidingen. Als de voorzieningen er eenmaal zijn, went het snel genoeg. Het is wellicht ook de moeite waard om de samenwerking met andere sportverenigingen te zoeken als er meerdere verenigingen op een park gevestigd zijn.

Gescheiden afvalinzameling TV Carolus