Introduction

Geothermie heeft veel potentie

Geothermie heeft veel potentie

“Ik word iedere dag meer bezorgd over wat er met deze planeet gebeurt. De storm van afgelopen weekend is een goed voorbeeld: abnormaal, midden in de zomer. Een duidelijk signaal: er is iets aan het veranderen. Ik zag laatst ook iets op het nieuws over een studie op de Bahama’s. De opwarming van de aarde van 1 graad Celsius tijdens het Eemian interglaciaal (120.000 jaar geleden), heeft daar toen gezorgd voor extreem gevaarlijke stormen, die blokken gesteenten van 2,300 ton in gewicht vanuit de zee op het land hebben geworpen. Die wetenschappers zijn bang dat de opwarming van meer dan twee graden Celsius, die wij nu veroorzaken, kan leiden tot dezelfde krachtige stormen. Met in het ergste geval de ontvolking van onze kustprovincies. Het is duidelijk: we kunnen samen niet doorgaan zoals we dat nu doen. Ook bij Shell beseffen we dat. We zijn veel bezig met alternatieve energiebronnen. Zelf ben ik erg onder de indruk van de mogelijkheden van geothermie.”

Potentie in de grond

“Ik ben lid van de Energie Club Helmond Regio (ECHR). We hameren er steeds op dat we veel energie verspillen en niet optimaal gebruikmaken van duurzame mogelijkheden. Olie en gas worden steeds minder voorradig en worden straks onbetaalbaar. We willen de wereld schoon achterlaten voor nieuwe generaties. We kunnen restwarmte gebruiken en biomassa omzetten in energie, maar ik zie vooral veel potentie in de grond. Minstens een kwart van de energie die we straks gebruiken, kan mijns inziens uit geothermie komen. Dit vraagt veel onderzoek, de nodige investeringen en goede communicatie.”

Wat is geothermie?

“Geothermie (ook wel aardwarmte) wordt onttrokken van warmte, die van nature aanwezig is in de diepe ondergrond van de aarde. Hoe dieper we de aarde ingaan, hoe warmer het wordt. Dit hete water kan worden opgepompt om woningen te verwarmen en bedrijven te laten produceren. We moeten diep boren, ongeveer 2.000 meter, voor water rond de tachtig graden. Met een warmtewisselaar wordt de warmte eruit gehaald en het nu koudere water weer terug in de bodem gebracht via een injectieput; zo blijft de druk in de bodem gelijk en voorkomen we bevingen. De uiteindelijke geothermische installaties zie je nauwelijks aan de oppervlakte; die kunnen we indien nodig fraai wegwerken in het landschap. Geothermie is schoon, betrouwbaar en duurzaam. En de ondergrond onder Helmond is zeer geschikt voor de toepassing hiervan! Kortom: een unieke kans om een voortrekkersrol te spelen bij de toepassing van deze in Zuid-Nederland nog weinig gebruikte vorm van duurzame energie.”

Bewustwording

“Ik noem niet voor niets de communicatie. Bewustwording is belangrijk. We moeten het met zorg verkopen aan de mensen; duidelijk maken dat geothermie veilig is voor milieu en mens, dat het een uitstekend alternatief is. Zoals we het nu doen kunnen we niet door blijven gaan, maar: er is iets anders! Dat plaatje willen we de wereld in helpen. Er zal een heel aanloopproject nodig zijn om dit te realiseren. Met investeringen van de staat, de provincie, de Europese Unie, maar ook van bedrijven. Er zijn al verregaande gesprekken met onder meer de gemeente Helmond en bedrijven en tuinders in de regio. De vraag groeit. Samen gaan we de switch maken naar klimaatneutrale alternatieven.”

We lopen achter…

“Ik heb als expat 25 jaar in het buitenland gewoond en gewerkt, in alle delen van de wereld. Als het gaat om duurzaamheid, loopt Nederland achter. We zijn verslaafd aan fossiele brandstoffen. Buurlanden als Belgie en Duitsland zijn veel verder omdat ze niet zo gas- en olierijk zijn als wij. Doordat we als land fossiele brandstoffen blijven sponsoren, doen we onszelf te kort en kunnen er mooie kansen gemist worden! We hebben goede universiteiten met een faculteit Aardwetenschappen voor olie en gas, maar met helaas nog geen faculteit voor geothermie. Het zou een goede investering in een duurzame toekomst zijn. Nu werk ik overigens alweer enige jaren in Rijswijk en stap iedere dag op de trein. De laatste fase van mijn werkzame leven nadert; als ik met pensioen ga is het plan om mijn tijd volledig te wijden aan geothermie. Erover vertellen, zorgen voor bewustwording. Je moet er niet aan denken dat het zeeniveau vier of vijf meter omhoog gaat… Je krijgt dan onherroepelijk een chaotische verhuizing van acht miljoen mensen. Doemdenken? We zullen zien. Maar het scenario is een goede drijfveer om aan een alternatieve energie te denken. Een minder schadelijke: geothermie.”

Jos Terken, geoloog bij Shell. Lid van de Energie Club Helmond Regio en deskundig op het gebied van geothermie.

Wat is geothermie en wat levert het op voor onze regio? Bekijk hier de presentatie (pdf) van Jos!

Geothermie heeft veel potentie