Introduction

EEN KLIMAATNEUTRALE STAD IN 2030

EEN KLIMAATNEUTRALE STAD IN 2030

Eindhoven en Helmond werken samen aan de EU-missie Klimaatneutrale en Slimme steden. Het doel? Versnelling en doorbraken zoeken om klimaatneutraal te zijn in 2030. De steden werken daarom samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan impactvolle oplossingen. Zo blijven Eindhoven en Helmond fijne, gezonde steden om te leven. De benodigde doorbraken komen in het klimaatcontract te staan, dat voor de zomer wordt afgerond. Lees er alles over op HeelHelmondDuurzaam.nl

Een klimaatneutrale stad is fossielvrij, circulair en klimaatbestendig. Alle doorbraken dragen daar op hun eigen manier aan bij.

Expert labs

Helmond begon met een vliegende start en sprak tijdens de Doorbraaklabs afgelopen februari met professionals over welke veranderingen nodig zijn. Tijdens het Solutionslab op 13 maart 2023 formulieren experts hiervoor samen oplossingen. Voor de zomer komen de experts voor de derde keer samen tijdens het Transitielab op 14 april om toe te werken naar het Klimaatcontract dat beide steden na de zomer met de EU zullen sluiten.

Noteer in je agenda: Klimaatconferentie voor inwoners

In de expert labs zijn al veel goede ideeën naar voren gekomen over bijvoorbeeld het verminderen van afval, het energiezuinig maken van bedrijventerreinen en het gebruik van duurzame vormen van vervoer. Inwoners hebben een belangrijke stem in het klimaatcontract. Zij krijgen de kans om mee te praten over wat er nodig is om hun stad klimaatneutraal te maken. De klimaatconferenties zijn gepland op donderdag 30 maart in Helmond (Wijkhuis Bredeschool De Fonkel) en op 3 april in Eindhoven (in Dynamo), beide van 19.30 tot 21.30 uur. Inwoners die ideeën hebben over de klimaataanpak, die vragen of zorgen hebben of het een moeilijk onderwerp vinden, zijn dan welkom. Voor de zomer volgt er een tweede Klimaatconferentie.

Meer informatie en aanmelden voor de Klimaatconferentie

Helmond: www.heelhelmondduurzaam.nl