Introduction

e-Quest Zonnepark

e-Quest Zonnepark

Vrijdag 14 mei was de feestelijke opening van het e-Quest zonnepark. Het voormalige akker gelegen aan de Schootense Dreef op bedrijventerrein Groot Schooten heeft een nieuwe en duurzame bestemming gekregen. Maïsteelt heeft plaatsgemaakt voor verduurzaming. Een primeur in Helmond!

Het eerste zonnepanelenveld is ongeveer 1 HA groot en huisvest 1664 zonnepanelen. Op jaarbasis wordt er 500.000 kWh aan energie opgewekt wat gelijk staat aan het gemiddeld jaarverbruik van 120 gezinnen (o.b.v. 4 personen).

Het zonnepark is rechtstreekse gekoppeld op de netaansluiting waardoor de opgewekte energie direct en volledig wordt benut door het e-Quest datacenter.

Door de aanplant van een inheemse haag rondom het zonnepark en de aanleg van een bloemenstrook wordt het geheel met veel aandacht voor omwonenden, de biodiversiteit en ecologische waarde, in het bestaande landschap gepast.

Samen met de adiabatische koeling, de warmtepomp en het elektrisch wagenpark zet e-Quest met dit Zonnepark de volgende stap in verduurzaming.

Video: Capture Rebels