Introduction

Denk mee over duurzame energie

Denk mee over duurzame energie

Dak met zonnepanelen

Hoe denk jij over het opwekken van duurzame energie in onze gemeente? En over aanpassingen van onze omgeving aan klimaatverandering? De gemeente doet hier onderzoek naar en hoort graag jouw mening. Die kun je geven via hetpon.nl/RES-ZOB.

Energie besparen en duurzaam opwekken

De gemeente werkt in de Metropoolregio Eindhoven aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Maar ook welke mogelijkheden er zijn om onze huizen zonder aardgas te verwarmen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat.

Tot 23 november staat de enquête open

Denk mee over je toekomst en vul de vragenlijst in via hetpon.nl/RES-ZOB. Dat kan tot en met 22 november. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de RES 1.0, die in het voorjaar van 2021 klaar is. Het onderzoek wordt uitgevoerd door kennisinstituut het PON.

Meer informatie over de RES en de geplande activiteiten is te vinden op energieregiomre.nl.