Goede voorbeelden

Wethouder Maas feliciteert Energiehuis Slim Wonen

Wethouder Maas, de wethouder duurzaamheid van Helmond, bezocht het nieuwe EnergieHuis Slim Wonen en feliciteert het bestuur, medewerkers en alle vrijwilligers met dit mooie burgerinitiatief. Het voormalig Energiehuis Helmond groeit verder door en deelt haar nieuwe website en alle bewonersdiensten…
groene buitenruimte

Alternatief voor verduurzaming warmtenet Helmond

Warmtebedrijf Ennatuurlijk bekijkt samen met de gemeente Helmond en de provincie de mogelijkheden om het warmtenet van Helmond te verduurzamen. Royal HaskoningDHV (RHDHV) voerde daar, in opdracht van de eerder genoemde partijen een onderzoek voor uit. Daar kwamen verschillende alternatieve…
Blink

Vuilniswagens op waterstof: duurzame afvalinzameling in regio Helmond

  Blink rijdt begin mei met twee splinternieuwe elektrische vuilniswagens op waterstof. In samenwerking met SUEZ Recycling & Recovery Nederland, neemt Blink deel aan een Europees project voor afvalinzameling met waterstofvoertuigen. Verschillende gemeenten, afvalinzamelaars en leveranciers werken binnen dit Europese project samen om kennis en ervaring op…
Informatiebijeenkomst

Online bijeenkomst over de PLANMER (milieueffectrapportage) van grootschalige zonne- en windparken in de regio!

De energietransitie gaat ons allemaal aan: inwoners, ondernemers en overheden. Daarom onderzoeken wij samen waar en hoe we het best duurzame elektriciteit kunnen opwekken in Nederland. Metropoolregio Eindhoven (MRE) werkt aan een regionale energiestrategie (RES). Als onderdeel hiervan is er…
Verwarming door warmtepomp

Vraag de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) dit jaar nog aan

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen. Deze regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers. Met de ISDE stimuleert de Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer…