Brainport Smart District in de wijk Brandevoort is de plek waar we werken aan een slimme, betere, meer duurzame en meer sociale en mooie wijk. De ambitie is om Brainport Smart District de slimste wijk van de wereld te maken. Uniek is dat de (steden)bouwkundige omgeving vanaf het begin is ontworpen in samenhang met nieuwe

Horizon 2020 EU call

Doel: Stimuleren verduurzaming Helmond Resultaat: living labs op thema’s Betrokkenen: Laurens Schwiebert, TU/e, info@schwiebert.nl Geertje de Kort, gemeente Helmond, g.de.kort@helmond.nl Eerste volgende stap: Consortiumvorming + thema’s kiezen Eerste bijeenkomst: 1-07-’15, 9.30 uur, Stadskantoor Trekker/contactpersoon: Paul Smeulders, gemeente Helmond, p.smeulders@helmond.nl