Betrokkene: Patrick Meuken De gemeente Helmond geeft subsidie aan inwoners en ondernemers subsidie als zij op hun eigen dak groene beplanting willen aanbrengen. De gemeente vergoedt 50% van de aanlegkosten, tot een maximum van € 25 per m2 groen dak. Ook een eventueel benodigde bouwkundige inspectie wordt vergoed tot € 250. Op deze manier stimuleert
Betrokkenen: Eric Bloem, Sjef Klaassen, Paul Smeulders, Robert Smid (Du Pré) Het dak van het stadskantoor van de gemeente Helmond is ‘groen’. Speciale beplanting zorgt hier voor opvang van regenwater, isolatie, betere luchtkwaliteit, groenere leefomgeving en langere levensduur van de dakbedekking. Bovendien werken de zonnepanelen op het dak beter, omdat het groene dak zorgt dat
Betrokkene: Wim Hillenbrink De eerste biodiversiteitstuin in Helmond is tot stand gekomen op het terrein van Manders Totaal. De tuin biedt ruimte aan verschillende soorten planten en dieren. Zo is er een paddenpoel en een insectenhotel. Mensen zijn ook welkom; de tuin is geopend van 6.00 uur tot 17.30 uur. Lees meer. Bekijk de video:

Tweeduizend bomen

Betrokkene: Patrick Meuken. Veel groen verdwijnt: die tendens is al een tijdje aan de gang. Terwijl groen ongelofelijk belangrijk is, voor bijvoorbeeld de luchtkwaliteit en de aantrekkelijkheid van een stad. Maar ook voor de leefbaarheid: op lommerrijke plekken is het tien graden koeler. Goed voor het klimaat! Dit project wil investeren in groen. Investeren in

Helmond: van rood naar groen

Actie/project: Landschapspark Kloostereind Doel: Ontwikkeling op gang brengen Resultaat: Een aantrekkelijk, gevarieerd groen gebied van 120 hectare om in te vertoeven, te verpozen. Tevens een gebied voor ontwikkeling van innovatieve, ecologische, kleinschalige land- en tuinbouw (zonder kassen) en extensieve veeteelt. Betrokkenen: Werkgroep ‘Kloostereind’, BWB Robert Smid, Du Pré groenprojecten, r.smid@dupre-groenprojecten.nl Bewoners van het gebied Eerste