KLIEN IT, het inmiddels bekende zwerfafvalproject voor het basisonderwijs binnen de gemeente Helmond, is weer gestart. Dit initiatief van de gemeente Helmond en conceptbureau voor duurzame projecten Groen4Life beleeft zijn derde editie. De groepen 8 van 14 Helmondse basisscholen gaan 30 schoolweken aan de slag voor een zwerfafvalvrije schoolomgeving. Project KLIEN IT KLIEN IT is

Spraakwater

In 2017 is de gemeente Helmond gestart met het project Spraakwater van OOGPUNT, waar de groepen 7 en 8 van verschillende scholen in Helmond aan deelnemen. Spraakwater is een creatief, zinvol en humoristisch project waarmee leerlingen via een cabaretvoorstelling en het maken van videoclips, zich bewust worden van hoe water verankerd is in ons leven.
De leerlingen van de Hi/Level-groep van de Wilhelminaschool houden tussen 15 maart en 15 april 2018 een waterbesparingswedstrijd. Ze stimuleren de rest van de school om mee te doen aan de challenge. De deelnemers van het project houden wekelijks in een logboek bij hoeveel water ze thuis verbruiken. Wie na een maand minder dan 120
Aan de Torenstraat 3-5 is het Energiehuis Helmond gevestigd. Dit is een informatiecentrum voor duurzame energie. Woningbezitters en huurders in Helmond en omstreken kunnen hier terecht voor gratis, objectieve en onafhankelijke informatie over hoe zij hun woning kunnen verduurzamen. Bovendien kunnen zij in het Energiehuis allerlei verschillende installaties en systemen zien. Het Energiehuis wordt gerund

Spraakwater

Betrokkenen: OOGPUNT, scholen Leerlingen van de Praktijkschool, Talentrijk, De Stroom, St. Odulfus, Jorisschool en Het Baken worden op een zeer creatieve manier aan de slag gezet met het thema duurzaamheid en specifiek water. Het project begint met een interactieve cabaretvoorstelling over verschillende kanten van water. Heel groot: van h2o tot blauwe planeet, van tsunami’s tot

Jongerenklimaattop

Het Dr.-Knippenbergcollege, Carolus Borromeus college, Jan van Brabant college en de gemeente Helmond organiseren sinds 2016 jaarlijks de Jongerenklimaattop. Op deze dag dompelen alle brugklassers van de scholen zich een dag lang onder in het thema duurzaamheid. Ze krijgen een gastlezing, gaan op bezoek bij de vele Helmondse bedrijven die met duurzaamheid aan de slag
Betrokkenen: Lambert Cox, In dit pilotproject werken speeltuin Leonardus en het Dr.-Knippenbergcollege nauw samen aan kennisoverdracht en interesseren van de leerlingen voor techniek, duurzaamheid en energie opwekken. Gezamenlijk maken ze allerlei materialen, zoals generators. Hierbij wordt gewerkt met afvalmateriaal, waarmee ook recycling een duidelijke plek in dit project heeft.  

Duurzaamheid café

Betrokkenen: Jenny Smets, Wim Raaijmakers, Lara Tamarinof, Petra Hovestad, Berrie Horsten. Het Duurzaamheid café is opgericht om op een laagdrempelige manier mensen te informeren over duurzaamheid, kennis te delen en elkaar te ontmoeten en inspireren. Het Duurzaamheid café wordt drie keer per jaar georganiseerd, waarbij elke keer een ander onderwerp aan de orde komt; van

KLIEN IT

In oktober 2016 startte in Helmond het unieke project KLIEN IT. In 2017-2018 kent het project een vervolg. Meer dan 250 leerlingen van maar liefst 22 groepen 7/8 van 12 basisscholen maken in dit project kennis met de vele mogelijkheden die er zijn om bij te dragen aan een schonere wereld. De leerlingen houden het

Kenniscentrum

Betrokkenen: ECHR Eerste bijeenkomst: 2x per maand Trekker/contactpersoon: Noud de Loos, nouddeloos@kpnmail.nl

Weggeefhoeken, repareerhoeken

Doel: Op wijkniveau minder weggooien Betrokkenen: Sjef Ramaekers, LEVgroep, sjef.ramaekers@levgroep.nl Evelyn Reynen, gemeente Helmond, e.reynen@helmond.nl Soscha de la Fuente, NJR, soscha.delafuente@gmail.com Lara Tamarinof, hanslara@hotmail.com
Doel: Jongeren betrekken bij duurzaamheidstransitie Resultaat: Actieve, betrokken en bewuste Helmonders Betrokkenen: Sjef Ramaekers, LEVgroep, sjef.ramaekers@levgroep.nl Willy van der Heijden, OMO Helmond, w.vanderheijden@omosghelmond.nl Luck Dankers, Kuijpers, ldankers@kuijpers.com Eerste volgende stap: Projectonderwijs Duurzaamheid Trekker/contactpersoon: Soscha de la Fuente, NJR, soscha.delafuente@gmail.com