Doel: HEC aantrekkelijker maken voor bedrijven Betrokkenen: Frits Rutten, SBH, parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl Marjorie van Dooren, SBH, hec@bedrijventerreinenhelmond.nl Geertje de Kort, gemeente Helmond, g.de.kort@helmond.nl Hans Pel, Aquacorn, hans.pel@planet.nl Henk-Jan Heling, SBH, ECHR, henkjan@heling.eu Eerste volgende stap: Bijeenkomst + contact marketing Eerste bijeenkomst: via datumprikker (juni) Trekker/contactpersoon: Marjorie van Dooren, SBH, hec@bedrijventerreinenhelmond.nl Frits Rutten, SBH, parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl Bekijk de video:

Horizon 2020 EU call

Doel: Stimuleren verduurzaming Helmond Resultaat: living labs op thema’s Betrokkenen: Laurens Schwiebert, TU/e, info@schwiebert.nl Geertje de Kort, gemeente Helmond, g.de.kort@helmond.nl Eerste volgende stap: Consortiumvorming + thema’s kiezen Eerste bijeenkomst: 1-07-’15, 9.30 uur, Stadskantoor Trekker/contactpersoon: Paul Smeulders, gemeente Helmond, p.smeulders@helmond.nl

E-car sharing

Doel: Mensen bewegen om deel te nemen in een e-car sharing initiatief (eerste of tweede auto) Resultaat: 3 e-car cellen in Helmond in 2015 Betrokkenen: Daniel de Klein, gemeente Helmond, d.de.klein@helmond.nl Eerste volgende stap: verkenning behoefte/kansrijke initiatieven Trekker/contactpersoon: Daniel de Klein, gemeente Helmond, d.de.klein@helmond.nl
Doel: Jongeren betrekken bij duurzaamheidstransitie Resultaat: Actieve, betrokken en bewuste Helmonders Betrokkenen: Sjef Ramaekers, LEVgroep, sjef.ramaekers@levgroep.nl Willy van der Heijden, OMO Helmond, w.vanderheijden@omosghelmond.nl Luck Dankers, Kuijpers, ldankers@kuijpers.com Eerste volgende stap: Projectonderwijs Duurzaamheid Trekker/contactpersoon: Soscha de la Fuente, NJR, soscha.delafuente@gmail.com

Helmond: van rood naar groen

Actie/project: Landschapspark Kloostereind Doel: Ontwikkeling op gang brengen Resultaat: Een aantrekkelijk, gevarieerd groen gebied van 120 hectare om in te vertoeven, te verpozen. Tevens een gebied voor ontwikkeling van innovatieve, ecologische, kleinschalige land- en tuinbouw (zonder kassen) en extensieve veeteelt. Betrokkenen: Werkgroep ‘Kloostereind’, BWB Robert Smid, Du Pré groenprojecten, r.smid@dupre-groenprojecten.nl Bewoners van het gebied Eerste