Regionaal groene energie opwekken en gebruiken Resultaat: duurzame energie inzetten in plaats van fossiele energie Betrokkenen: Hans van den Heuvel, besterd@planet.nl Peter Bakker, Den Ouden Groep, p.bakker@denoudengroep.com Annie Knoops, Agricollectief, annie@agricollectief.com Eerste volgende stap: Elisabeth, TU/e, maakt inventarisatie Eerste bijeenkomst: september 2015 Trekker/contactpersoon: Elisabeth Bonavera, TU/e, E.G.M.Bonavera@tue.nl

Kenniscentrum

Betrokkenen: ECHR Eerste bijeenkomst: 2x per maand Trekker/contactpersoon: Noud de Loos, nouddeloos@kpnmail.nl

Ontwikkeling geothermie

Geothermie is het gebruik van aardwarmte als energiebron. Dus in plaats van gas, zonnepanelen of windenergie. In Helmond wordt onderzocht of geothermie ingezet kan worden voor particuliere woningen en voor grote bedrijven. 28 juni 2017: Startsein voor onderzoek aardwarmte  
Betrokkenen: Peter Horstman, Jos Dijkers, Twan Sens, Danielle Valkenburg, En Natuurlijk, Woonpartners, Compaen en het burgerinitiatief Helmond onderzoeken hoe het bestaande stadsverwarmingsnet en de daaraan gekoppelde woningbouw duurzamer gemaakt kunnen worden. Hierbij wordt gekeken naar vragen als: Hoe verhoudt zich de verduurzaming van de voorziening tot de investeringen per woning? Wat levert de verduurzaming van
Beleidsplan reststoffen gemeente bedrijven Doel: zoveel mogelijk sluiten kringlopen met als doel 100% hergebruik Betrokkenen: Rob Slaats, gemeente Helmond, r.slaats@helmond.nl Henk Cortenbach, Stichting Kringloop Helmond, hcortenbach@kringloopwinkelhelmond.nl Peter Minnen, gemeente Helmond, p.minnen@helmond.nl Jan van der Meer, Blink, jan.vandermeer@sita.nl Niels van den Beucken, Niels.vandenBeucken@artegroep.nl Martien Bots, Energyport Peelland, mbots@bots.nl Ton Bierhof, ECHR, a.bierhoff@upcmail.nl Elisabeth Bonavera, TU/e, E.G.M.Bonavera@tue.nl Jeroen

Weggeefhoeken, repareerhoeken

Doel: Op wijkniveau minder weggooien Betrokkenen: Sjef Ramaekers, LEVgroep, sjef.ramaekers@levgroep.nl Evelyn Reynen, gemeente Helmond, e.reynen@helmond.nl Soscha de la Fuente, NJR, soscha.delafuente@gmail.com Lara Tamarinof, hanslara@hotmail.com

PV-veld particulieren

Doel: 2 daken/velden op bedrijventerrein. In 2020 +/- 0,5MW, 2045 +/- 2MW Resultaat: Financieel haalbare businesscase opgesteld voor 10MW veld voor 1 okt 2015 Betrokkenen: Hans Rikze, Morgen Groene Energie, hansrikze@gmail.com Daan Arkesteijn, ENL, info@enternextlevel.nl Kees van Daalen, Enexis, kees.van.daalen@enexis.nl Henrico van den Boomen, Eigen Energie.net, hvdboomen@eigenenergie.nl Eerste volgende stap: Bij elkaar komen en eerste

Regelgeving

Doel: nivelleren, belemmeringen opheffen Resultaat: Kansen Betrokkenen: Fons Lustenhouwer, Expert in Wonen, f.lustenhouwer@expertinwonen.nl Sjef Klaassen, gemeente Helmond, s.klaassen@helmond.nl Harm Jacobs, gemeente Helmond, h.jacobs@helmond.nl Chris Huppertz, Woonpartners, c.huppertz@woonpartners.nl Wim Hillenbrink, Manders Totaal, wim.hillenbrink@manderstotaal.eu Frank Sanders, MGE, fsanders@onsbrabantnet.nl Eerste volgende stap: Planning opstellen -> Sjef Eerste bijeenkomst: Binnen max. 3 weken Trekker/contactpersoon: Sjef Klaassen, gemeente Helmond, s.klaassen@helmond.nl
Middelbare school Lagere school Betrokkenen: Willy van der Heijden, OMO Helmond, w.vanderheijden@omosghelmond.nl René Malcorps en Joris, de Groene Campus, r.malcorps@helicon.nl Soscha de la Fuente, NJR, soscha.delafuente@gmail.com Rob Slaats, gemeente Helmond Martijn Walters, Moonen Packaging, m.walters@moonenpackaging.com Lara Tamarinof, hanslara@hotmail.com
Doel: Wiel niet opnieuw uitvinden Resultaat: Overzicht van beschikbare concepten en technieken (toepasbaar in Helmond) Betrokkenen: Hans Rikze, Morgen Groene Energie, hansrikze@gmail.com Berrie Horsten, ECHR, berrie.horsten@upcmail.nl Kees Strik, Wocom, k.strik@wocom.nl Anthony Vermeulen, bouwkundige/architectuur, awtvermeulen@gmail.com Fons Lustenhouwer, Expert in Wonen, f.lustenhouwer@expertinwonen.nl Eerste volgende stap: Bijeenkomst organiseren Eerste bijeenkomst: In overleg met werkgroep pilot NOM

Pilot NOM aftrap

Doel: Realisatie – deal Resultaat: VB woning Betrokkenen: Fons Lustenhouwer, Expert in Wonen, f.lustenhouwer@expertinwonen.nl Luck Dankers, Kuijpers, ldankers@kuijpers.com Sjef Klaassen, gemeente Helmond, s.klaassen@helmond.nl Ton Bierhof, ECHR, a.bierhoff@upcmail.nl Kees van Daalen, Enexis, kees.van.daalen@enexis.nl Daan Arkesteijn, ENL, info@enternextlevel.nl Chris Huppertz, Woonpartners, c.huppertz@woonpartners.nl Nicolette Dijkshoorn, Wocom, n.dijkshoorn@wocom.nl Wim Hillenbrink, Manders Totaal, wim.hillenbrink@manderstotaal.eu Henry vd Kerkhof, Volksbelang Eerste volgende

Storytelling HEC

Betrokkene: Marjorie van Dooren Binnen de Helmondse Energie Community worden de leden uitgedaagd om hun goede voorbeelden over allerlei aspecten van duurzaamheid met elkaar te delen. In bijeenkomsten en nieuwsbrieven inspireren de leden elkaar zo om hun onderneming te verduurzamen.