Wilde Wingerd

In samenwerking met de ECHR willen enkele bewoners van de Wilde Wingerd en omgeving in Stiphout voor hun woning een bijzondere en indien mogelijk collectieve renovatie realiseren. Collectieve acties worden daarvoor voorbereid, zowel in de opwekking als besparingstechnieken. In essentie worden individuele en collectieve kansen voor de wijk uitgewerkt met als doel te komen tot

Jongerenklimaattop

Het Dr.-Knippenbergcollege, Carolus Borromeus college, Jan van Brabant college en de gemeente Helmond organiseren sinds 2016 jaarlijks de Jongerenklimaattop. Op deze dag dompelen alle brugklassers van de scholen zich een dag lang onder in het thema duurzaamheid. Ze krijgen een gastlezing, gaan op bezoek bij de vele Helmondse bedrijven die met duurzaamheid aan de slag
Betrokkenen: Lambert Cox, In dit pilotproject werken speeltuin Leonardus en het Dr.-Knippenbergcollege nauw samen aan kennisoverdracht en interesseren van de leerlingen voor techniek, duurzaamheid en energie opwekken. Gezamenlijk maken ze allerlei materialen, zoals generators. Hierbij wordt gewerkt met afvalmateriaal, waarmee ook recycling een duidelijke plek in dit project heeft.  

Duurzaamheid café

Betrokkenen: Jenny Smets, Wim Raaijmakers, Lara Tamarinof, Petra Hovestad, Berrie Horsten. Het Duurzaamheid café is opgericht om op een laagdrempelige manier mensen te informeren over duurzaamheid, kennis te delen en elkaar te ontmoeten en inspireren. Het Duurzaamheid café wordt drie keer per jaar georganiseerd, waarbij elke keer een ander onderwerp aan de orde komt; van

Slimme straatverlichting

De gemeente verduurzaamt haar straatverlichting. Alle lantaarnpalen krijgen ledverlichting. Dit levert een energiebesparing op van minimaal 30%. Daarnaast wordt de verlichting waar mogelijk slim gemaakt. De lampen lichten op als er beweging is en dimmen daarna weer, zodat er zo veel mogelijk energie bespaard wordt. In het zuidoosten van de wijk Brouwhuis zijn bijvoorbeeld al
Betrokkene: Patrick Meuken De gemeente Helmond geeft subsidie aan inwoners en ondernemers subsidie als zij op hun eigen dak groene beplanting willen aanbrengen. De gemeente vergoedt 50% van de aanlegkosten, tot een maximum van € 25 per m2 groen dak. Ook een eventueel benodigde bouwkundige inspectie wordt vergoed tot € 250. Op deze manier stimuleert
Betrokkenen: Eric Bloem, Sjef Klaassen, Paul Smeulders, Robert Smid (Du Pré) Het dak van het stadskantoor van de gemeente Helmond is ‘groen’. Speciale beplanting zorgt hier voor opvang van regenwater, isolatie, betere luchtkwaliteit, groenere leefomgeving en langere levensduur van de dakbedekking. Bovendien werken de zonnepanelen op het dak beter, omdat het groene dak zorgt dat
Betrokkene: Wim Hillenbrink De eerste biodiversiteitstuin in Helmond is tot stand gekomen op het terrein van Manders Totaal. De tuin biedt ruimte aan verschillende soorten planten en dieren. Zo is er een paddenpoel en een insectenhotel. Mensen zijn ook welkom; de tuin is geopend van 6.00 uur tot 17.30 uur. Lees meer. Bekijk de video:
Betrokkene: TV Carolus. Stond er in het verleden een grijze container voor al het afval op het park van Tennisvereniging Carolus, nu staan er vier nette, ondergrondse containers. TV Carolus zamelt het afval voortaan gescheiden in. Op het park zijn dubbele afvalbakken geplaatst voor plastic/metaal/drankkartons en restafval. Daarnaast scheiden de beheerders van het clubhuis het

KLIEN IT

In oktober 2016 startte in Helmond het unieke project KLIEN IT. In 2017-2018 kent het project een vervolg. Meer dan 250 leerlingen van maar liefst 22 groepen 7/8 van 12 basisscholen maken in dit project kennis met de vele mogelijkheden die er zijn om bij te dragen aan een schonere wereld. De leerlingen houden het

Tweeduizend bomen

Betrokkene: Patrick Meuken. Veel groen verdwijnt: die tendens is al een tijdje aan de gang. Terwijl groen ongelofelijk belangrijk is, voor bijvoorbeeld de luchtkwaliteit en de aantrekkelijkheid van een stad. Maar ook voor de leefbaarheid: op lommerrijke plekken is het tien graden koeler. Goed voor het klimaat! Dit project wil investeren in groen. Investeren in
Betrokkenen: Daniel de Klein, gemeente Helmond, d.de.klein@helmond.nl Marjorie van Dooren, SBH, hec@bedrijventerreinenhelmond.nl Frits Rutten, SBH, parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl Wim Kuypers, w.kuypers@kuijpers.com Ton Bierhoff, Energie Club Helmond Regio, a.bierhoff@upcmail.nl Trekker: Henk van Lieshout, gemeente Helmond, h.van.lieshout@helmond.nl