Aan de Torenstraat 3-5 is het Energiehuis Helmond gevestigd. Dit is een informatiecentrum voor duurzame energie. Woningbezitters en huurders in Helmond en omstreken kunnen hier terecht voor gratis, objectieve en onafhankelijke informatie over hoe zij hun woning kunnen verduurzamen. Bovendien kunnen zij in het Energiehuis allerlei verschillende installaties en systemen zien. Het Energiehuis wordt gerund
Komt u ook naar de duurzaamheidsconferentie op 12 oktober 2017? In een jaarlijkse conferentie komen alle Helmonders die aan de slag zijn of willen met duurzaamheid bij elkaar. Bedrijfsleven, onderwijs, overheid, inwoners, verenigingen bundelen hierin hun krachten en inspireren elkaar om stappen te blijven zetten op weg naar een klimaatneutraal Helmond. Daarnaast houden de vele

Spraakwater

Betrokkenen: OOGPUNT, scholen Leerlingen van de Praktijkschool, Talentrijk, De Stroom, St. Odulfus, Jorisschool en Het Baken worden op een zeer creatieve manier aan de slag gezet met het thema duurzaamheid en specifiek water. Het project begint met een interactieve cabaretvoorstelling over verschillende kanten van water. Heel groot: van h2o tot blauwe planeet, van tsunami’s tot
De klimaatbegroting brengt in beeld waar Helmond staat in het realiseren van de doelstelling om klimaatneutraal te worden. Het maakt ook inzichtelijk hoe alle plannen en projecten bijdragen aan de doelstelling en geeft daarmee een doorkijkje naar de toekomst. De eerste klimaatbegroting wordt in september 2017 verwacht.

Beton recycling

Afgedankt betonnen bestratingsmateriaal wordt opgeslagen en verkocht als grondstof voor nieuw bestratingsmateriaal dat minstens 20% van dit afgedankte – en nu hergebruikte – materiaal bevat. De gemeenten Helmond en Eindhoven hebben hiervoor een regionaal convenant gesloten met een groot aantal aannemers. Ze hebben hierin afgesproken dat eind 2018 100% van alle betongranulaat uit bestratingsmaterialen weer
Stichting Bedrijventerreinen Helmond en TU Eindhoven ontwikkelen de online software InduSym. Hiermee kunnen bedrijven mogelijkheden vinden voor de uitwisseling van reststromen. Met behulp van een interactieve database kunnen bedrijven afnemers vinden voor hun reststromen of een goedkope bron van grondstoffen. SBH stelt de software na lancering gratis ter beschikking aan Helmondse bedrijven. Lees meer
Diverse wijken van Helmond hebben een speciale community op Facebook, waar buurtgenoten spullen kunnen weggeven of ruilen en waar mensen spullen kunnen aanbieden voor reparatie. Op deze manier krijgen spullen een tweede of derde leven in plaats van weggegooid te worden en elders nieuw gekocht. Weggeefhoek Brandevoort  
Bij dit pilotproject krijgen kleine MKB-bedrijven een energiescan voor hun bedrijf aangeboden. Hiermee krijgen ze inzichtelijk hoe ze energie en daarmee kosten kunnen besparen, wat dit aan investeringen met zich meebrengt en welke subsidie- en financieringsregelingen hiervoor zijn.

Zonnig Helmond

Met het project Zonnig Helmond wil het Helmondse bedrijfsleven grootschalig duurzame energieopwekking realiseren door collectief zonnepanelen op bedrijfsdaken te plaatsen.
Brainport Smart District in de wijk Brandevoort is de plek waar we werken aan een slimme, betere, meer duurzame en meer sociale en mooie wijk. De ambitie is om Brainport Smart District de slimste wijk van de wereld te maken. Uniek is dat de (steden)bouwkundige omgeving vanaf het begin is ontworpen in samenhang met nieuwe
Betrokkene: Eric Bloem De gemeente verduurzaamt stap voor stap al haar gebouwen. Het stadskantoor heeft o.a. zonnepanelen en een groen dak. En ook de VEKA-Sporthal heeft LED-verlichting, zonnecellen en energiezuinige pompen.
Speeltuin Leonardus, speeltuin Helmond-West en tennisvereniging Carolus hebben hun accommodaties duurzaam gemaakt. Deze zijn bijvoorbeeld voorzien van goede isolatie, zonnepanelen en ledverlichting. Ook de stichting Jan Visser Dierenparken werkt met zonnepanelen voor de digitale informatieborden. Diverse andere verenigingen werken op dit moment hun plan uit om hun accommodatie duurzaam te maken. Ze hebben hiervoor een