Dinsdag 21 mei vond de feestelijke starthandeling plaats van de werkzaamheden in het Havenpark, waarbij het park meteen officieel werd omgedoopt tot Burgemeester Geukerspark. Een park van ongeveer 2,5 ha met een groen karakter, midden in het stadscentrum. De Oude Aa stroomt nu nog door een rioolbuis onder de grond, maar wordt zichtbaar gemaakt en

Kindercongres KLIEN IT

In het kader van het project KLIEN IT is na het succes van vorig jaar op 15 mei weer een congres voor kinderen georganiseerd over duurzaamheid. Hoe zien leerlingen de stad van de toekomst? Wat kunnen we doen om beter om te gaan met onze omgeving, grondstoffen en afval? Het minicongres was speciaal voor de
Vier ondernemingen: Kemie, Vescom, Heesmans Vastgoed en Projecten en van der Putten Plaatwerk en Luchtkanalen, tekenen vandaag voor het plaatsen van zonnepanelen op hun daken. De komende 25 jaar gaan deze installaties onder de naam Zonnig Helmond De Peel groene stroom leveren aan ondernemers in Helmond en de regio. De plaatsing van 5.000 zonnepanelen is
Afgelopen maand zijn er in Helmond een aantal zogenoemde Hat-trick afvalbankjes geplaatst, waaronder in De Warande. De Hat-trick afvalbankjes zijn geplaatst om zwerfafval op een leuke manier te verminderen. Dinsdag 23 april testte jeugdburgemeester Daan één van de bankjes uit. Wat is een Hat-trick afvalbankje? De Hat-trick afvalbank is bedacht als originele oplossing om zwerfafval
Zaai op 22 april mee voor de bijen! Haal biologisch bloemzaad bij de Voedselbank voor Bijen in Helmond en fleur je eigen tuin of balkon op met bloemen vol bestuivingsvoer. Het gaat slecht met de bijen. Van de 359 soorten die in ons land leven, staat 55% op de rode lijst, terwijl ze van levensbelang
In de week van 11 t/m 15 maart organiseerde het Knippenbergcollege een projectweek voor leerlingen van 2 Mavo, Havo en VWO. De week stond in het teken van duurzaamheid en klimaat gekoppeld aan een lesprogramma dat de leerlingen daarover volgden. Zowel microniveau kwam aan de orde (wat kan ik zelf doen om energie te besparen)
KLIEN IT, het inmiddels bekende zwerfafvalproject voor het basisonderwijs binnen de gemeente Helmond, is weer gestart. Dit initiatief van de gemeente Helmond en conceptbureau voor duurzame projecten Groen4Life beleeft zijn derde editie. De groepen 8 van 14 Helmondse basisscholen gaan 30 schoolweken aan de slag voor een zwerfafvalvrije schoolomgeving. Project KLIEN IT KLIEN IT is

Spraakwater

In 2017 is de gemeente Helmond gestart met het project Spraakwater van OOGPUNT, waar de groepen 7 en 8 van verschillende scholen in Helmond aan deelnemen. Spraakwater is een creatief, zinvol en humoristisch project waarmee leerlingen via een cabaretvoorstelling en het maken van videoclips, zich bewust worden van hoe water verankerd is in ons leven.
Vorige week hebben Brabantse partijen, waaronder de provincie, Geothermie Brabant BV, een aantal gemeenten (waaronder gemeente Helmond) en Brabant Water een richtlijn ondertekend om geothermie (aardwarmte) veilig te ontwikkelen. Alle partijen zien de potentie van geothermie als duurzame bron van warmte en de noodzaak om geothermie op veilige manier voor de ondergrond en het grondwater te

Marktplaats voor afval

Met de in Helmond ontwikkelde softwaretool Indusym kunnen bedrijven restproducten uitwisselen. Zo is het afval van het ene bedrijf de grondstof voor een ander bedrijf. De softwaretool is ontwikkeld door Immanuel Geesing (als student aan de TU Eindhoven) in samenwerking met Stichting Bedrijventerreinen Helmond. Stichting InduSym is afgelopen jaar opgericht om bedrijven te helpen bij
Het kantoor van Kuijpers in Helmond is voorzien van de eerste interactieve, energieopwekkende designgevel ter wereld. De nieuwe gevel is een fraai voorbeeld van hoe duurzaamheid en Dutch Design samengaan. Voor Kuijpers is de buitenkant van het kantoor niet alleen een duurzaam en fraai visitekaartje. Het is ook een signaal passend bij de ambitie voorop
Bewoners bouwen met gemeente en woningcorporatie woCom aan hun wijk De kogel is door de kerk. Er kan gestart worden met de grootschalige aanpak van de Annawijk. Op donderdag 22 november is door wijkbewoners, gemeente Helmond en woningcorporatie woCom een handtekening gezet onder het WijkOntwikkelingsProgramma. Hierin staat in grote lijnen omschreven wat er de komende