Introduction

Buurttuin Brandevoort een succes

Buurttuin Brandevoort een succes

“Mensen uit de wijk samenbrengen en bewustwording creëren over de herkomst van voedsel. Dat zijn de voornaamste doelen van Buurttuin Brandevoort, een initiatief van Stichting Stadslandbouw Brandevoort. Twintig vrijwilligers bewerken hier een lap grond van 2000 m2 volgens biologische principes. De tuin bevat verschillende teeltvakken voor groente, fruit en kruiden, maar ook een bloemenrand, een kas en zitplekken. Anders dan bij volkstuintjes, is hier één groot teeltplan waar iedereen zijn bijdrage aan levert. De scholen in de wijk zijn de enige gebruikers met afgebakende tuintjes, waar kinderen zelf tuinieren.”

Op grond van de gemeente

“Het stuk grond is van de gemeente, oorspronkelijk bedoeld voor woningbouw – in de toekomst worden er meer braakliggende stukken grond in Helmond beschikbaar gesteld. Zolang er geen concrete bestemming voor is, benut de stichting de ruimte in Brandevoort meer dan uitstekend! De initiatiefnemers willen graag naar een definitieve situatie toe: stadslandbouw is belangrijk en zou verankerd moeten worden in iedere wijk. Je ziet dat andere steden al een stukje verder zijn dan wij.”

Willen andere wijken ook?

“Groen, gezondheid, educatie, zorg, sociale cohesie: alles komt hier samen. Is er interesse vanuit andere delen van Helmond? Buurttuin Brandevoort denkt graag mee!”

Christ Tielemans, initiatiefnemer Stichting Stadslandbouw Brandevoort

Buurttuin Brandevoort
Buurttuin Brandevoort