Introduction

Burgemeester Geukerspark: groene long midden in de stad

Burgemeester Geukerspark: groene long midden in de stad

Dinsdag 21 mei vond de feestelijke starthandeling plaats van de werkzaamheden in het Havenpark, waarbij het park meteen officieel werd omgedoopt tot Burgemeester Geukerspark.

Een park van ongeveer 2,5 ha met een groen karakter, midden in het stadscentrum. De Oude Aa stroomt nu nog door een rioolbuis onder de grond, maar wordt zichtbaar gemaakt en loopt straks als een slinger door het park. Met aan de zuidkant (bij het Havenplein) een paviljoen en aan de noordkant (bij Keyserinnedael) een woongebouw. In het voorjaar van 2020 is het park klaar. De gebouwen worden in een later stadium neergezet.

Bij de aanleg van het Burgemeester Geukerspark is veel aandacht voor duurzaamheid. De bestaande bestrating van de Kanaaldijk NO wordt hergebruikt en het meubilair dat geplaatst wordt, is op een duurzame manier geproduceerd.

Daarnaast wordt rekening gehouden met de klimaatverandering. Zo krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenbuien, extreme hitte en langdurige perioden van droogte. In de stad is het tijdens hete zomerdagen nog een paar graden warmer dan in het groene buitengebied. Meer groen in het centrum helpt om de stad tijdens hete zomerdagen leefbaar te houden. De schaduw van de bomen zorgt dat de temperatuur niet te ver oploopt. In het park kan regenwater gemakkelijk in de grond wegzakken, zodat wateroverlast tijdens hoosbuien wordt voorkomen.