Introduction

Bekijk het milieueffectrapport en reageer!

Bekijk het milieueffectrapport en reageer!

We vinden het belangrijk om milieu-informatie volwaardig en zuiver mee te wegen bij het opstellen van de RES 1.0. Daarom voeren we een milieueffectrapportage uit om het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming.

Wat staat er in het milieueffectrapport (PlanMER)?
Het milieueffectrapport is een hulpmiddel voor de betrokken overheden bij de RES – de 21 gemeenten, provincie en 2 waterschappen – voor het maken van keuzes voor de zoekgebieden die in de RES zullen worden vastgelegd. Deze zoekgebieden geven de grote lijn aan waar in de nabije toekomst grootschalige opwek mogelijk is. Het milieueffectrapport beschrijft de verwachte effecten van grootschalige wind- en zonneparken voor het milieu. Daarbij wordt gekeken naar milieueffecten op het landschap, ecologie en leefomgeving, maar ook naar bredere thema’s zoals de effecten op de landbouwtransitie en effecten op het elektriciteitsnet.

Waar kunt u het milieueffectrapport inzien?
Het MER kunt u online raadplegen of inzien bij het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch.

Informatiebijeenkomsten
Op 17, 18 en 19 mei worden 3 digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd. We geven dan een toelichting op het Milieueffectrapport en de procedure. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelden voor de bijeenkomst van uw regio kan hier.

Hoe kunt u uw reactie geven?
U kunt van 3 mei 2021 t/m 14 juni 2021 uw reactie indienen via de website van de provincie Noord-Brabant. Ook schriftelijk reageren is mogelijk.

Lees meer over de inzage mogelijkheden van de PlanMER