Introduction

Basisschool Silvester-Bernadette haalt als eerste in Helmond het vignet Natuur en Milieu

Basisschool Silvester-Bernadette haalt als eerste in Helmond het vignet Natuur en Milieu

Gezonde School logo

Basisschool Silvester-Bernadette mag zich de eerste trotse bezitter van het Vignet Natuur en Milieu in Helmond noemen.
Het Vignet Natuur en Milieu is een onderdeel van de Gezonde School aanpak. Bij het Vignet Natuur en Milieu wordt het beleid getoetst rondom thema’s als gezonde omgeving, milieu in en rond de school, afval scheiden en educatie.
Silvester-Bernadette heeft, onder begeleiding van Conceptbureau voor duurzame projecten Groen4Life, voortvarend alle stappen doorlopen om in aanmerking te komen voor het vignet.

Als KLIEN IT school van het eerste uur (deelname aan dit project over circulaire economie sinds 2016) had de school op het gebied van afval scheiden een streepje voor. Educatie over milieu en afval was al in het onderwijs ingebed.

De school zorgde voor een groene schoolomgeving. Hiervoor plantten zij bijvoorbeeld extra bomen en struiken aan op het schoolplein. Ook heeft basisschool Silvester-Bernadette het gebouw geïsoleerd en ruiten vervangen door dubbelglas. Het schoolbeleid is verder getoetst op hitte, ventilatie en luchtkwaliteit en groen in de klaslokalen.

Basisschool Silvester-Bernadette mag zich overigens al drie jaar een Gezonde School noemen. De school behaalde eerder de vignetten Welbevinden en Bewegen en Sport.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Meer weten over de Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.