Betrokkene: Eric Bloem De gemeente verduurzaamt stap voor stap al haar gebouwen. Het stadskantoor heeft o.a. zonnepanelen en een groen dak. En ook de VEKA-Sporthal heeft LED-verlichting, zonnecellen en energiezuinige pompen.

Horizon 2020 EU call

Doel: Stimuleren verduurzaming Helmond Resultaat: living labs op thema’s Betrokkenen: Laurens Schwiebert, TU/e, info@schwiebert.nl Geertje de Kort, gemeente Helmond, g.de.kort@helmond.nl Eerste volgende stap: Consortiumvorming + thema’s kiezen Eerste bijeenkomst: 1-07-’15, 9.30 uur, Stadskantoor Trekker/contactpersoon: Paul Smeulders, gemeente Helmond, p.smeulders@helmond.nl
Doel: Deze prachtige gemotiveerde groep eens in de zoveel tijd bij elkaar!