Op donderdag 1 maart vindt in het Energiehuis Helmond een openbaar debat plaats met vertegenwoordigers van alle politieke partijen in Helmond. Een debat over Energietransitie en duurzaamheid. Over de veranderingen die noodzakelijk zijn om van het aardgas af te komen met een volledige duurzame energievoorziening. Over wat dat gaat betekenen voor de burgers in Helmond

Wilde Wingerd

In samenwerking met de ECHR willen enkele bewoners van de Wilde Wingerd en omgeving in Stiphout voor hun woning een bijzondere en indien mogelijk collectieve renovatie realiseren. Collectieve acties worden daarvoor voorbereid, zowel in de opwekking als besparingstechnieken. In essentie worden individuele en collectieve kansen voor de wijk uitgewerkt met als doel te komen tot

Kenniscentrum

Betrokkenen: ECHR Eerste bijeenkomst: 2x per maand Trekker/contactpersoon: Noud de Loos, nouddeloos@kpnmail.nl