Goede voorbeelden

Nieuwe game om inwoners te helpen bij het scheiden van afval

Een kapotte spijkerbroek, pizzadoos of gebroken theeglas? Weet jij in welke afvalbak het hoort? Om inwoners te helpen bij het goed scheiden van afval heeft de gemeente Helmond een game ontwikkeld: Een afvalheld bespaart geld. Sleep de afvalsoort naar de juiste…

Wethouder Maas feliciteert Energiehuis Slim Wonen

Wethouder Maas, de wethouder duurzaamheid van Helmond, bezocht het nieuwe EnergieHuis Slim Wonen en feliciteert het bestuur, medewerkers en alle vrijwilligers met dit mooie burgerinitiatief. Het voormalig Energiehuis Helmond groeit verder door en deelt haar nieuwe website en alle bewonersdiensten…
groene buitenruimte

Alternatief voor verduurzaming warmtenet Helmond

Warmtebedrijf Ennatuurlijk bekijkt samen met de gemeente Helmond en de provincie de mogelijkheden om het warmtenet van Helmond te verduurzamen. Royal HaskoningDHV (RHDHV) voerde daar, in opdracht van de eerder genoemde partijen een onderzoek voor uit. Daar kwamen verschillende alternatieve…
Blink

Vuilniswagens op waterstof: duurzame afvalinzameling in regio Helmond

  Blink rijdt begin mei met twee splinternieuwe elektrische vuilniswagens op waterstof. In samenwerking met SUEZ Recycling & Recovery Nederland, neemt Blink deel aan een Europees project voor afvalinzameling met waterstofvoertuigen. Verschillende gemeenten, afvalinzamelaars en leveranciers werken binnen dit Europese project samen om kennis en ervaring op…